Biuro Rachunkowe Agencja VICTOR
Agencja VICTOR
ul. Mała 4, 
23-204 Kraśnik
Od samego początku istnienia naszego biura rachunkowego staramy się doskonalić i podwyższać jakość świadczonych usług.
 
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij TUTAJ 
 
Zapraszamy do korzystania z naszych usług księgowych w zakresie:
 
Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,
Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
Prowadzenie ksiąg handlowych,
Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług,
Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych,
Przygotowywanie i modyfikowanie zakładowych planów kont,
Sporządzanie bilansu zysków i strat oraz przepływu środków pieniężnych,
Sporządzanie deklaracji wstępnych i ostatecznych z tytułu podatku dochodowego,
Sporządzanie informacji statystycznych dla GUS,