Biuro Usług Księgowych Małgorzata Krzyżanowska
Biuro Usług Księgowych Małgorzata Krzyżanowska
ul. Marii Konopnickiej 27a, 23-204 Kraśnik
Zapraszamy do współpracy z naszym biurem w zakresie profesjonalnej, nowoczesnej i kompleksowej obsługi księgowej.
 
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij TUTAJ 
 
Księgi Rachunkowe
Opracowywanie polityki rachunkowości
Towrzenie indywidualnych planów kont
Prowadzenie ksiąg handlowych
Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, oraz planów amortyzacji
Prowadzenie ewidencji na potrzeby rozliczeń podatku VAT
Sporządzanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku PIT, CIT i VAT
Monitoring płatności należności i zobowiązań, windykacja
Sporządzanie sprawozdań finansowych i rocznych rozliczeń podatkowych
Sporządzanie sprawozdań do GUS
Sporządzanie raportów finansowych dostosowanych do potrzeb klienta
 
Podatkowa księga przychodów i rozchodów
Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z aktualnymi przepisami, w tym: ewidencjonowanie dokumentów zakupu, ewidencjonowanie dokumentów sprzedaży oraz ewidencjonowanie dokumentów wewnętrznych (PK, DW)
Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
Przygotowanie planu amortyzacji
Prowadzenie rejestrów VAT oraz sporządzenie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
Prowadzenie rejestru przebiegu samochodów
Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy właścicieli
Sporządzanie przelewów z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych
Sporządzanie innych niż roczne, okresowych deklaracji i sprawozdań wymaganych przepisami prawa
Obsługa w zakresie ZUS właścicieli
Roczne rozliczenie działalności gospodarczej na podstawie prowadzonej księgi przychodów i rozchodów