ACC Biuro Rachunkowe
ACC Biuro Rachunkowe
ul. Kaczkowskiego 3, 67-100 Nowa Sól
Współpraca z naszymi klientami opiera się na poszukiwaniu najlepszych rozwiązań, gwarantujących wysoką jakość świadczonych usług.
 
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij TUTAJ 
 
Świadczymy usługi w zakresie:
 
• prowadzenia ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych,
• prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
• ewidencji ryczałtu,
• pełnej obsługi kadrowo-płacowej,
• wyprowadzania zaległości.
 
Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych obejmuje:
 
• opracowanie zasad polityki rachunkowości,
• opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
• dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),
• ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
• ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
• sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US,
• sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,
• sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
• sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi,
• zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
• sporządzanie przelewów dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US),
• monitoring należności i zobowiązań.
 
W ramach prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu:
 
• dokonujemy zapisów w PKP i R lub ewidencji ryczałtu,
• prowadzimy ewidencje wyposażenia,
• sporządzamy plan amortyzacji środków trwałych oraz prowadzimy ewidencje środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych,,
• ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
• prowadzimy ewidencje VAT,
• sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe,
• przygotowujemy dowody wpłat lub przelewy na poszczególne podatki.