Usługi Księgowe mgr Żaneta Nowak
Usługi Księgowe mgr Żaneta Nowak
ul. Al. Armii Krajowej 43 m 16
05-800 Pruszków 
Biuro rachunkowe w Pruszkowie prowadzi kompleksową obsługę księgową firm. Zapraszamy do naszego Biura.
 
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij TUTAJ 
 
Nasze Usługi
 
prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
sporządzanie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczania podatku od towarów i usług (VAT)
sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT, CIT, VAT)
sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
rozliczanie podatku dochodowego pracowników
kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
naliczanie składek i sporządzanie deklaracji ZUS
sporządzanie dokumentacji związanej z uruchomieniem działalności przez osoby fizyczne i spółki osobowe
inne usługi wg potrzeb i życzenia Klienta