Biuro Rachunkowe Marcin Lewczuk
Biuro Rachunkowe Marcin Lewczuk
ul. Starowiejska 128, 
08-110 Siedlce
Nasze biuro rachunkowe to firma, która wychodzi naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Każdego z Państwa traktujemy indywidualnie.
 
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij TUTAJ 
 
Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych:
 
prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
utworzenie zakładowego planu kont,
dekretacja i księgowanie dokumentów,
prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald,
wyprowadzanie wszelkich zaległości podatkowo-finansowych,
reprezentowanie Klienta przed ZUS i Urzędem Skarbowym,
sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
obliczanie zaliczki na podatek dochodowy,
sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT, VAT-UE,
przygotowywanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy,
archiwizowanie dokumentów. 
 
Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów:
 
ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w książce przychodów i rozchodów,
prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,
sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT, VAT-UE,
przygotowanie miesięcznych / kwartalnych rozliczeń z tytułu zaliczki na podatek dochodowy,
sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych,
sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
reprezentowanie Klienta przed ZUS i Urzędem Skarbowym. 
 
Prowadzenie Ryczałtu Ewidencjonowanego:
 
dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów,
kalkulacja zobowiązań podatkowych PIT, informowanie o wysokości podatku do zapłaty,
sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT, VAT-UE,
prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych,
reprezentowanie Klienta przed ZUS i Urzędem Skarbowym