Biuro Rachunkowe AKCYZA
Biuro Rachunkowe "AKCYZA"
ul. Byczyńska 16/2
46-200 Kluczbork
Obsługujemy firmy z siedzibami w rejonach różnych urzędów skarbowych, także spoza województwa opolskiego.
 
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij TUTAJ 
 
Biuro prowadzi księgowość w zakresie:
- ksiąg rachunkowych, w tym opracowuje politykę rachunkowości, instrukcje obiegu dokumentów, instrukcje inwentaryzacyjne, instrukcje kasowe,
- podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
- ewidencji przychodów („ryczałt ewidencjonowany”),
- ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
- innych ewidencji księgowych wymaganych przepisami prawa podatkowego.
 
 
Obsługa płacowo-kadrowa.:
- sporządza listy płac; 
- prowadzi rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przez zleceniodawcę; 
- sporządza niezbędne informacje i deklaracje (PIT-4R, PIT-11, IFT-1, PIT-40)
- prowadzi karty przychodów pracowników; 
- prowadzi rozliczenia składek ZUS przedsiębiorców; 
- sporządza deklaracje i raporty ZUS;
 
 
Oferujemy również inne usługi m.in.: 
- sporządzanie raportów i analiz finansowych,
- sporządzanie prognoz finansowych,
- obsługa w zakresie rozpoczęcia, przekształceń i likwidacji działalności gospodarczej,
- przeprowadzanie audytów podatkowych,
- wyprowadzanie zaległości w ZUS,
- wyprowadzanie zaległości w księgach,
- reprezentowanie podatnika przed urzędem skarbowym, izbą skarbową i urzędem kontroli skarbowej,
- reprezentowanie przed sądami administracyjnymi,
- prowadzenie szkoleń z zakresu prawa podatkowego.