Kancelaria Podatkowa DUET
Kancelaria Podatkowa DUET sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 17
46-200 Kluczbork
Nasze atuty to przede wszystkim profesjonalizm, wszechstronna i kompleksowa oferta, indywidualne podejście do Klienta.
 
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij TUTAJ 
 
To najbardziej zaawansowana i sformalizowana forma prowadzenia ewidencji księgowej. Prowadzenie ksiąg handlowych nie jest zadaniem łatwym, dlatego wymaga zatrudnienia wykwalifikowanej i doświadczonej osoby lub zlecenia tego zadania do uprawnionego biura rachunkowego. Dlatego też zachęcamy do wyboru naszego biura do wykonywania konkretnych obowiązków. W ramach stałej umowy o współpracy proponujemy Państwu:
 
Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość):
 
-prowadzimy księgi rachunkowe na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez Klienta,
-przygotowujemy we współpracy z Klientem zakładowy plan kont, który spełni wymogi Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
-świadcząc nasze usługi księgowe sporządzamy roczne sprawozdania finansowe, które są przygotowane zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
-przygotowujemy okresowe raporty grupowe zgodnie ze standardami przyjętymi przez Państwa firmę,
-sporządzamy kalkulację miesięcznej bądź kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych,
-sporządzamy roczne deklaracje podatku dochodowego od osób prawnych,
-sporządzamy miesięczne bądź kwartalne deklaracje VAT,
-generujemy i przesyłamy wymagane ewidencję w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego,
-dostarczamy powyższe deklaracje do stosownych organów w obowiązujących terminach,
-tworzymy raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS) oraz przygotowujemy inne rozliczenia i deklaracje dla organów podatkowych, jeśli są wymagane,
-sporządzamy wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat,
-odpowiadając za księgowość kontaktujemy się również z organami podatkowymi.