Biuro Rachunkowe “HANZA” Mariusz Jerzy Biały
Biuro Rachunkowe “HANZA” Mariusz Jerzy Biały 
ul. L. Waryńskiego 15 B/ 1
46-200 Kluczbork
Nasza wizja przewiduje ciągły rozwój oraz podnoszenie kwalifikacji. Zapraszamy do współpracy z naszą Firmą.
 
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij TUTAJ 
 
W ramach prowadzenia wykonujemy następujące czynności:
sprawdzenie dokumentów oraz ich dekretację
księga operacji gospodarczych
prowadzenie ewidencji VAT
ewidencja środków trwałych i wyposażenia
sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT oraz ich wysyłka
rozliczenie roczne (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-39)
sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych
inne - do ustalenia
 
W ramach prowadzenia wykonujemy następujące czynności:
 
sprawdzenie dokumentów oraz ich dekretację
prowadzenie ewidencji przychodów i ewidencji VAT
sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT oraz ich wysyłka
rozliczenie roczne (PIT-28, PIT-16)
inne - do ustalenia
 
W ramach prowadzenia wykonujemy następujące czynności:
 
sprawdzenie dokumentów oraz ich dekretację
ewidencja operacji gospodarczych
prowadzenie księgi głównej, pomocniczej, ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz
ewidencji VAT
sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT oraz ich wysyłka
sprawozdania statystyczne GUS
sporządzanie bilansu z rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz
przygotowywanie informacji dodatkowej
sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego zeznania rocznego CIT-8
bieżąca kontrola zobowiązań i należności, wystawianie potwierdzeń sald
na dzień rozpoczęcia działalności otwieranie ksiąg handlowych wraz z utworzeniem
Zakładowego Planu Kont
inne - do ustalenia