ATUT Biskupski Biuro Rachunkowe
ATUT Biskupski Biuro Rachunkowe
ul. prof. A. Grucy 4
37-500 Jarosław
Ciągle podnosimy swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach z zakresu zagadnień kadrowych oraz podatkowych.
 
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij TUTAJ 
 
W ramach usług Księgowych zapewniamy m.in.:
 
prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
prowadzenie rozliczeń ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych,
prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych (VAT, PIT, CIT)
sporządzanie i składanie informacji podsumowujących VAT UE, VAT-27,
wysyłanie plików JPK_VAT,
sporządzanie i składanie sprawozdań do GUS i NBP,
sporządzanie sprawozdań finansowych,
pomoc w opracowaniu zakładowego planu kont,
sporządzenie polityki rachunkowości,
prowadzenie spraw związanych z kontrolą podatkową i skarbową w imieniu klienta,
bieżąca kontrola poprawności formalnej dostarczanej dokumentacji,
współpraca z biegłym rewidentem.