Kancelaria Doradcy Podatkowego Anna Niemczyk
Kancelaria Doradcy Podatkowego Anna Niemczyk
ul. Targowa 4A, 39-400 Tarnobrzeg
Korzystając z moich usług zyskują Państwo nie tylko rzetelnie prowadzone księgi podatkowe ale także fachowe wsparcie.
  
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij TUTAJ 
 
Kancelaria doradcy podatkowego (usługi doradcze)
Udzielanie porad i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych.
Udzielanie porad i wyjaśnień w zakresie rozliczeń ZUS.
Reprezentowanie klientów (pełnomocnictwo) przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach (np. urząd skarbowy, izba skarbowa, urząd kontroli skarbowej) oraz przed Sądem Administracyjnym.
Uczestnictwo w kontrolach podatkowych i czynnościach sprawdzających.
Przygotowywanie podań, odwołań, zażaleń i innych pism do organów podatkowych.
Doradztwo w zakresie korzystania z funduszy unijnych oraz innej pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
Pomoc w optymalizacji zobowiązań podatkowych.
I inne czynności w zakresie przewidzianym w ustawie o doradztwie podatkowym.
 
Biuro rachunkowe (usługi księgowe)
Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtu.
Prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość).
Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług.
Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych.
Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych, sporządzanie list płac, przygotowywanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS oraz elektroniczna wysyłka dokumentów do ZUS.
Rozliczenia z PFRON, sporządzanie wniosków o refundację
Prowadzenie innych wymaganych ewidencji związanych z prowadzoną przez klienta działalnością gospodarczą.