Biuro Rachunkowe BUCHALTER
Biuro Rachunkowe BUCHALTER Sp. z o.o
ul. Marii Dąbrowskiej 15, 
39-400 Tarnobrzeg
Gwarantuje zachowanie poufności w zakresie wszelkich informacji dotyczących swoich Klientów. Zapraszamy do kontaktu.
  
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij TUTAJ 
 
 
Prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt, karta podatkowa)
• prowadzenie i przechowywanie dokumentacji i ewidencji podatkowych, do których zobowiązany jest podatnik
• miesięczne naliczanie zaliczek na podatek dochodowy
• prowadzenie ewidencji wyposażenia i środków trwałych
• sporządzanie rozliczeń rocznych
• nadzorowanie nad terminami, limitami oraz czynnikami mającymi wpływ na uzyskanie lub utratę prawa do w/w formy opodatkowania
 
Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
• prowadzenie i przechowywanie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
• księgowanie zdarzeń gospodarczych z podziałem na źródła przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów
• weryfikowanie poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur
• sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT)
• prowadzenie ewidencji wyposażenia i środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji
• sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych
 
Prowadzenie Ksiąg Handlowych
• opracowanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont
• dekretacja i księgowanie dokumentów
• prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji
• prowadzenie rejestrów zakupów, sprzedaży
• weryfikowanie poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur
• sporządzanie deklaracji VAT (elektroniczne przekazywanie deklaracji do urzędów)
• sporządzanie zestawień obrotów i sald
• wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy
• sporządzanie sprawozdań GUS
• sporządzanie sprawozdań finansowych
• sporządzanie rozliczeń rocznych (PIT, CIT)