Biuro Usług Księgowych BILANS Zygfryd Sulewski
Biuro Usług Księgowych BILANS Zygfryd Sulewski 
ul. Koszarowa 23a
19-200 Grajewo
Od prawie 20-ciu lat profesjonalnie zajmuję się rachunkowością i finansami. Jestem doświadczony i rzetelny. 
 
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij TUTAJ 
 
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH (według ustawy z dnia 7 maja 2009 o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym - Dz. U. nr 77 poz.649)
 
wykonywanie czynności rewizji finansowej (art. 48. ust 1) obejmujące badanie, przeglądy sprawozdań finansowych lub inne usługi poświadczające
usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych (art. 48.pkt.1)
doradztwo podatkowe (art. 48. pkt.2)
prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego (art. 48. pkt.3)
działalność wydawnicza lub szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków (art. 48. pkt.4)
wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych (art. 48. pkt.5)
świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej (art. 48. pkt.6)
świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów (art. 48. pkt.7)