Biuro Rachunkowe Daniel Milewski
Biuro Rachunkowe Daniel Milewski
ul. Białostocka 2
18-300 Zambrów
Szukasz profesjonalnej obsługi własnej firmy? Dobrze trafiłeś! Proponujemy Państwu obsługę księgową.
  
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij TUTAJ 
 
W zakresie świadczonych przez nas usług księgowych znajduje się:
 
- prowadzenie ksiąg rachunkowych :
 
opracowanie zakładowego planu kont;
 
bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
 
sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT);
 
prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji;
 
sporządzanie bilansów, rachunków wyników;
 
okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS i NBP;
 
przygotowywanie niezbędnych zestawień, pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady Nadzorczej itp.;
 
konsolidację sprawozdań finansowych.
 
- prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów :
 
bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
 
sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT);
 
prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia;
 
bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego;
 
sporządzanie rozliczeń rocznych.
 
- ewidencja przychodów :
 
miesięczne naliczanie podatku (PPE);
 
bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT);
 
sporządzanie rozliczeń rocznych.
 
- raportowanie :
 
przekazywanie informacji rozliczeniowych i raportów specjalnych;
 
opracowanie raportów w językach obcych - zgodnie z wymogami Klienta..