Biuro Rachunkowe Finance Solutions Barbara Kocięba-Wilk
Biuro Rachunkowe Finance Solutions Barbara Kocięba-Wilk
ul. Wileńska 28/4, 84-230 Rumia 
Podchodząc do wymagań klientów bardzo indywidualnie, zakres naszych usług dostosujemy do Państwa potrzeb.
 
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij TUTAJ 
 
USŁUGI RACHUNKOWE
Nasze biuro rachunkowe specjalizuje się w obsłudze małych i średnich firm w zakresie ewidencji księgowych, a w szczególności:
 
 
księgi handlowe,
księgi przychodów i rozchodów,
ryczałt,
rejestracja działalności gospodarczej,
przygotowywanie sprawozdań dla potrzeb rachunkowości finansowej i zarządczej,
sporządzanie sprawozdań dla GUS i NBP,
przygotowywanie analiz i raportów,
prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
prowadzenie ewidencji VAT, VAT UE,
przygotowywanie planu kont, instrukcji obiegu dokumentów
 
USŁUGI KADROWE
Obsługa kadrowo-płacowa proponowana przez nasze biuro rachunkowe obejmuje kompleksową obsługę zatrudnienia zgodnie z wymogami prawa pracy oraz aktualnymi przepisami ZUS a w szczególności:
 
 
zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych,
rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy pracowników,
sporządzanie list płac ze wszystkimi składnikami (zwolnienia lekarskie, zasiłki, urlopy), prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
sporządzanie umów cywilnoprawnych,
przygotowywanie deklaracji miesięcznych oraz rocznych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
przygotowywanie deklaracji i raportów do ZUS,
przygotowywanie zaświadczeń o dochodach dla pracowników,
współpraca z inspektorem BHP,
współpraca z Zakładem Medycyny Pracy,
 
UBEZPIECZENIA
Profesjonalnie zajmujemy się doradztwem w zakresie ubezpieczeń, zapewniając Państwu bezpieczeństwo i ochronę posiadanego przez Państwa majątku życia. Oferujemy:
 
 
ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, NNW, Assistance Polska, Moto-assistance
ubezpieczenia turystyczne - Wojażer, koszty leczenia, NNW za granicą,
ubezpieczenia firmowe - od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, OC,
kompleksowe ubezpieczenie PZU Partner, PZU Doradca, PZU Ekspert, PZU Apteka, PZU Hotel
ubezpieczenia budynków i mieszkań,
ubezpieczenia dla zwierząt domowych,
ubezpieczenie Bezpieczny rowerzysta,
ubezpieczenia rolne,
pozostałe ubezpieczenia - sprzęt elektroniczny, jachty, szyby,
 
DORADZTWO KSIĘGOWE
W ramach doradztwa księgowego świadczymy takie usługi, jak:
 
 
Pomocy przy rozpoczęciu działalności,
wybór rodzaju księgowości,
wybór formy opodatkowania,
dostosowywanie istniejących rozwiązań księgowych do wymogów prawa,
pomoc w wyborze optymalnej formy zatrudniania pracowników,
planowanie efektywnych struktur minimalizujących obciążenia podatkowe,
konsultacje telefoniczne, skype, e-mail.