Biuro Rachunkowe Millennium
Biuro Rachunkowe Millennium
ul. Dąbrowskiego 14, 
84-230 Rumia
Swoje usługi oferujemy w zależności od potrzeb klientów telefonicznie lub poprzez kontakt drogą elektroniczną.
 
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij TUTAJ 
 
MILLENNIUM OFERUJE:
Prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów
Prowadzenie Ksiąg Handlowych (Rachunkowych)
Prowadzenie ewidencji ryczałtowych
Obsługa kadrowo – płacowa
Rejestracja działalności gospodarczej
Roczne rozliczenia podatkowe PIT
Prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów
ewidencja kosztów i przychodów • rejestry VAT • ewidencja środków trwałych • ewidencja wyposażenia • obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli • rozliczenia z Urzędami (ZUS, Urząd Skarbowy)
 
Prowadzenie Ksiąg Handlowych (Rachunkowych)
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością • Spółki Akcyjne • inne spółki prawa handlowego • osoby fizyczne oraz spółki cywilne osób fizycznych, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800.000 EURO
 
Prowadzenie Ewidencji Ryczałtowych
ewidencje VAT • obsługa pracowników • rozliczenia z Urzędami (ZUS, Urząd Skarbowy)
 
Obsługa kadrowo – płacowa
sporządzanie list płac • sporządzanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA) • deklaracje ZUS – przekaz elektroniczny • deklaracje podatku od osób fizycznych (PIT 4R) • nadzór nad dokumentacją kadrową – w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych