Biuro Rachunkowe DUO
Biuro Rachunkowe DUO
ul. Obrońców Tczewa 6 lok. 1
83-110 Tczew 
Świadczymy pełen zakres usług księgowych kadrowych i płacowych  dla wszystkich podmiotów gospodarczych.
  
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij TUTAJ 
 
Prowadzenie ewidencji ryczałtowych
ewidencje podatku od towarów i usług;
obsługa pracowników;
rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów
ewidencja kosztów i przychodów;
ewidencja środków trwałych;
ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług;
obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli;
rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Outsourcing usług Głównych księgowych
sporządzanie sprawozdań finansowych wg określonych standardów
przygotowywanie raportów na potrzeby zarządu oraz banków
przejęcie odpowiedzialności za prawidłowy obieg dokumentów księgowych
przygotowywanie oraz modyfikacja planu kont, dostosowując go do wymogów
przygotowywanie oraz modyfikacja planu kont, dostosowując go do wymogów standardów sprawozdawczych, wymogów controllingu oraz prawa podatkowego
przejęcie odpowiedzialności za kontakty z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP)
przejęcie odpowiedzialności za prawidłowość rozliczeń podatkowych
nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości
Prowadzenie ksiąg handlowych
wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług );
rozliczenie właścicieli;
sporządzenie raportów (rocznych i miesięcznych);
obsługa pracowników;
rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Obsługa kadrowo płacowa 
Sporządzanie: list płac, pasów wynagrodzeń, imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA), deklaracji ZUS, deklaracji, odatku od osób fizycznych (PIT 4)
deklaracji PFRON;
przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS;
przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia;
pomoc w organizacji szkoleń BHP;
nadzór nad dokumentacją kadrową - w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych.
Rejestracje działalności gospodarczej
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
spółki cywilne;
spółki osobowe;
spółki partnerskie;
spółki handlowe.