Wypełnij formularz obok a przedstawimy Ci cennik usług księgowych w Twojej okolicy...

  1. Zakładasz działalność gospodarczą/firmę??, i zastanawiasz się ile kosztują usługi księgowe?. Wpisz ilu zatrudnisz pracowników określ ile faktur (kosztowych i przychodowych) będziesz generował - czy będziesz potrzebował kasy fiskalnej?
  2. Masz już księgową....? Ale nie jesteś z niej zadowolony??? - Wypełnij formularz - my oddzwonimy....
  3. Chcesz niezobowiązująco porozmawiać o cenach usług księgowych w Twoim mieście? – wpisz w formularzu twoje dane – a my oddzwonimy...

Pamiętaj by wpisać miasto i numer telefonu kontaktowego !!!

*Wysyłając do nas zapytanie, wyrażasz zgodę na przekazanie Twoich danych do kontaktu z naszym Konsultantem.

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Biuro Rachunkowe LIBRA
LIBRA Spółka z o.o.
Aleja Zwycięstwa 11/6
83-110 Tczew 
Świadczymy usługi finansowe dedykowane małym i średnim przedsiębiorcom. Zapraszamy do współpracy.
  
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij TUTAJ 
 
Biuro rachunkowe- księgowość
Oferta naszej firmy obejmuje kompleksową obsługę wszystkich podmiotów gospodarczych. Obsługę prowadzimy w oparciu o najnowsze, sprawdzone oprogramowanie gwarantujące poprawność i rzetelność dokonywanych rozliczeń oraz bezpieczeństwo przechowywania danych.
 
Kadry i płace
 
Zapewniamy kompleksową obsługę i zarządzanie kadrami.
 
Zakres obsługi bieżącej:
 
zakładanie, kompletowanie, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji osobowej poszczególnych pracowników zatrudnianych przez Zleceniodawcę oraz innych dokumentów kadrowych Zleceniodawcy,
weryfikowanie prowadzonej przez Zleceniodawcę ewidencji czasu pracy poszczególnych pracowników,
sporządzanie standartowej dokumentacji w chwili i po ustaniu stosunku pracy a w szczególności umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy,
analiza dokumentacji osobowej i korekta uchybień,
ustalanie prawa i wymiaru przysługujących urlopów wypoczynkowych oraz prowadzenie ewidencji kart urlopowych,
sporządzanie właściwych druków zgłoszenia i wyrejestrowania pracownika do ZUS,
prowadzenie ewidencji i sporządzenie skierowań na wstępne, okresowe, kontrolne badania lekarskie,
kontrola ważności badań lekarskich i szkoleń BHP,
sporządzenie informacji dla pracowników m.in. o przysługującym urlopie wypoczynkowym, okresie wypowiedzenia,
przesyłanie do ZUS w formie elektronicznego przekazu druków zgłoszenia, wyrejestrowania, zmian;
sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,
 
Kompleksowa obsługa i zarządzanie płacami:
naliczanie i prowadzenie ewidencji wynagrodzeń,
sporządzanie list płac na podstawie wszystkich obowiązujących u Zleceniodawcy składników wynagrodzeń,
naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
naliczanie należnych składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych zgodnie z obowiązującymi przepisami i przesyłanie do ZUS w formie elektronicznego przekazu,
sporządzanie informacji dla pracowników (ZUS RMUA),
ustalanie świadczeń pieniężnych związanych z ustaniem stosunku pracy (ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawy pieniężne, odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia itp.),
ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i wypadkowego oraz naliczanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami,
powadzenie kart zasiłkowych,
sporządzanie list płac - ryczałt samochodowy,
sporządzenie list płac dla członków Rady Nadzorczej,
sporządzanie deklaracji PIT-11, PIT 40, PIT 8R, PIT 8AR
prowadzenie rozliczeń PFRON
sporządzanie sprawozdań GUS