BIURO RACHUNKOWE RACHMISTRZ
BIURO RACHUNKOWE RACHMISTRZ Sp. z o.o. 
ul. Graniczna 66 
43-332 Pisarzowice
Obsługujemy podmioty gospodarcze nie tylko z kapitałem polskim ale i zagranicznym. Zapraszamy do współpracy.
 
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij TUTAJ 
 
Księgi handlowe
Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
Prowadzenie wszystkich wymaganych przepisami ewidencji księgowych tj. księga główna, księga pomocnicza, ewidencja środków trwałych i wyposażenia, ewidencja dla podatku od towarów i usług
Konsultacja wyniku finansowego i podatkowego z klientem
Sporządzenie i dostarczenie do Urzędu Skarbowego comiesięcznych bądź kwartalnych deklaracji VAT-7/VAT-7K
Przygotowanie miesięcznych rozliczeń do podatku dochodowego
Sporządzenie i dostarczenie do GUS wymagalnych sprawozdań statystycznych
Sporządzenie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat, przygotowanie informacji dodatkowej
Sporządzenie i dostarczenie do Urzędu Skarbowego zeznania rocznego CIT-8
Szczegółowe analizy i raporty finansowe dostosowane do specyfiki firmy
Otworzenie ksiąg handlowych na dzień rozpoczęcia działalności wraz z utworzeniem Zakładowego Planu Kont
Przygotowywanie przelewów do Urzędu Skarbowego