Biuro Rachunkowe Avena
Biuro Rachunkowe Avena
ul. Plac Dworcowy 1 
43-190 Mikołów
Pomagamy przy wyborze optymalnej formy prawnej dla planowanej działalności, załatwiamy formalności rejestracyjne.
 
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij TUTAJ 
 
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 
tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości,
przygotowywanie planu kont,
bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
konsultacje księgowe i podatkowe,
ewidencję środków trwałych oraz wyposażenia,
sporządzanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych składających się z: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej (obejmującej wprowadzenie do sprawozdania), zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych,
projektowanie i tworzenie raportów wg indywidualnych potrzeb Klienta (dla właścicieli, zarządu, rady nadzorczej),
dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług,
sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS,
uzgadnianie sald należności i zobowiązań.
Obsługa kadrowo płacowa
 
pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej,
obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
sporządzanie pasków wynagrodzeń,
wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS,
przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę [ PIT-4R, PIT-11 ],
przygotowywanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),
przygotowywanie deklaracji PFRON,
przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS,
pomoc w organizacji szkoleń BHP,
nadzór nad dokumentacją kadrową - w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych.