KSIĘGOWA Ewelina Pielarz Jakubaszek
KSIĘGOWA Ewelina Pielarz Jakubaszek
ul. Polna 12, 43-178 Ornontowice
Ciągle się uczę i szkolę po to aby jak najlepiej służyć i informować swoich klientów przede wszystkim w zrozumieniu bieżących zmian w przepisach.
 
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij TUTAJ 
 
księgowanie operacji gospodarczych w systemie komputerowym dla:
 
Księgi Przychodów i Rozchodów,
Ryczałtu od Przychodów Ewidencjonowanych,
księgowanie operacji gospodarczych w systemie komputerowym na potrzeby Podatku od Towarów i Usług ( VAT )
sporządzania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE
sporządzanie ewidencji sprzedaży i zakupów na potrzeby JPK.
prowadzenie ewidencji Środków Trwałych i Wyposażenia, Wartości Niematerialnych i Prawnych,
możliwość prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu "kilometrówka",
sporządzania miesięcznych wydruków prowadzonych ewidencji,
sporządzania miesięcznych oraz rocznych raportów ekonomicznych dla potrzeb danej firmy,
zamknięcia roku obrotowego ( sporządzenie rocznego rozliczenia podatkowego ).
Świadczę usługi kadrowo-płacowe w zakresie:
 
zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników z Ukrainy
sporządzanie umów o pracę, umów o dzieło, umów zlecenie
obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
wyliczanie składek ZUS,
sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS,
przygotowanie kalkulacji kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez pracodawcę,
sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych,
przygotowywanie imiennych raportów osób ubezpieczonych ( RMUA )
przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS
Świadczę inne usługi dodatkowe w zakresie:
 
sprawozdawczość statystyczna na potrzeby GUS
BEZPŁATNA pomoc w rejestracji działalności gospodarczej,
pomoc w wypełnianiu wniosków kredytowych,
wypełnianie zaświadczeń o dochodach,
sporządzanie i elektroniczne wysyłanie ( na życzenie klienta ) zeznań rocznych,
Świadczę usługi biurowe w zakresie:
 
wystawianie not korygujących,
wystawianie faktur,
sporządzanie faktury korygującej,
pisma do instytucji ( US, ZUS, inne ),
przeliczenia faktur zagranicznych,
pisma do komorników – odpowiedź ma zajęcie egzekucyjne wynagrodzenia,