Kancelaria Usług Rachunkowych Ekspert
Kancelaria Usług Rachunkowych Ekspert
ul. A. Wardyńskiego 15B 
27-400 Ostrowiec Św. 
Zaufanie. Rozwijamy się, bo nasi zadowoleni klienci polecają nas następnym klientom. Trudno o lepszą rekomendację.
 
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij TUTAJ 
 
Oferta
Polecamy Usługi Z Zakresu:
Księgowości:
pełna księgowość, księga przychodów i rozchodów, ryczałt
Obsługi Podatkowej:
sporządzanie i składanie wszystkich deklaracji podatkowych
reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym
udzielanie wyjaśnień podczas czynności kontrolnych
Obsługi Kadrowej I ZUS:
sporządzanie list płac
prowadzenie akt osobowych
prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów i innych w tym zakresie
sporządzanie i składanie deklaracji ZUS
 
Obsługi BHP:
informowanie o zagadnieniach kontrolowanych przez PIP
pomoc w realizacji wymogów stawianych przez PIP
 
Pełna Oferta Kancelarii:
Prowadzenie Księgi Rachunkowej
prowadzenie ewidencji księgowej zgodnie z ustawą o rachunkowości
sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych
bieżące rozliczenia z US i ZUS
elektroniczna wysyłka deklaracji podatkowych
pełny opis sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności zarządu*
sporządzanie wniosków aktualizujących i zgłoszeniowych do Krajowego Rejestru Sądowego*
analizy finansowo-księgowe*
sprawozdania do GUS
 
Prowadzenie Księgi Przychodów I Rozchodów
ewidencja przychodów, zakupów i kosztów
ewidencja środków trwałych i wyposażenia
ewidencja przebiegu pojazdu prywatnego
ewidencje i rejestry VAT
bieżące rozliczenia z US i ZUS (roczne rozliczenie podatnika bez dodatkowej opłaty)
elektroniczna wysyłka deklaracji podatkowych
sprawozdania do GUS