Biuro Rachunkowe Marek Płoszaj
Biuro Rachunkowe Marek Płoszaj
ul. Krasickiego 10
Dzierżoniów 58-200
Na bieżąco śledzimy wszelkie zmiany przepisów i systematycznie korzystamy z różnych form doskonalenia.
 
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij TUTAJ 
 
Oferujemy usługi w zakresie:
 
Księgowości:
 
księgi rachunkowe
książka przychodów i rozchodów
ewidencja przychodów
karta podatkowa
ewidencja dla potrzeb VAT
i inne ewidencje niezbędne do rozliczeń podatkowych
nadzór nad działami księgowymi firm
Kadr i płac:
 
prowadzenie akt osobowych
przygotowanie dokumentacji do zawarcia stosunku pracy
naliczanie wymiaru i rozliczanie urlopów
lista płac
deklaracje ZUS i PIT
i inne
Doradztwa podatkowego:
 
konsultacje oraz porady w zakresie interpretacji aktów prawnych oraz konkretnych zdarzeń wywołujących skutki podatkowe
doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania oraz formy prowadzenia działalności dla nowopowstających firm
reprezentowanie klienta w sporach przed organami podatkowymi
opracowywanie opinii prawno-podatkowych, interpretacji oraz wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego
sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych, m.in. PIT, CIT
zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi
doradztwo w zakresie optymalizacji obciążeń podatkowych
doradztwo w zakresie międzynarodowych kwestii związanych z cenami transferowymi
wsparcie podczas kontroli podatkowej przedsiębiorstwa
sporządzanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej
audyt podatkowy