Biuro Rachunkowe
Biuro Rachunkowe "Księgowa" Sp.zo.o. 
ul. Moniuszki 5/7  
19-300 Ełk 
Jesteśmy firmą działającą na rynku usług finansowo - księgowych od 2000 roku. Zapraszamy do naszego biura.
 
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij TUTAJ 
 
W zakresie księgowości świadczymy m.in. następujące usługi:
prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont (pełna księgowość), także księgowość wspólnot mieszkaniowych,
opracowywanie zakładowych planów kont,
prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,
prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
prowadzenie ewidencji środków trwałych,
sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług,
sporządzanie bilansu rocznego, w tym: bilans wraz z załącznikami, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa,
prowadzenie spraw kadrowo - płacowych /umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło/Kompleksową obsługę zatrudnienia zgodnie z wymogami prawa pracy oraz aktualnymi przepisami ZUS,
zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych,
rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy pracowników,
nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy bez naruszania prawa pracy,
naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy,
rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
sporządzanie deklaracji podatkowych dla Urzędów Skarbowych i podatników,
doradztwo z zakresu rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy,
sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych rozliczeń podatkowych,
sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów,
prowadzenie wszelkich rozliczeń z ZUS,
sporządzanie wniosków i deklaracji o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, refundacji składek osób niepełnosprawnych do PFRON,
sporządzanie wniosków kredytowych, analiz finansowych,
pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych,
doradztwo księgowe i prawo gospodarcze,
budżety, biznesplany, rachunkowość zarządcza,
pozyskiwanie kredytów bankowych,
przygotowywanie wszelkiej dokumentacji do leasingu,
kontakty z urzędami państwowymi.