Biuro Usług Ekonomicznych Tomasz Wandel
Biuro Usług Ekonomicznych Tomasz Wandel
ul. Traugutta 3/1, 11-500 Giżycko
Nasi klienci mogą skoncentrować się na prowadzonym biznesie, gdyż dzięki naszym usługom mają stały dostęp do aktualnych informacji.
 
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij TUTAJ 
 
Naszym klientom oferujemy kompleksowe usługi księgowe dopasowane zarówno do ich potrzeb jak i wymagań ustawowych. Prowadzimy:
 
Księgi handlowe zgodnie z ustawą o rachunkowości,
Podatkową księgę przychodów i rozchodów,
Ewidencję przychodów (ryczałt),
Ewidencje do celów VAT.
Klienci, którym prowadzimy księgi objęci są stałą opieką merytoryczną i doradztwem podatkowym. Sporządzamy też dla nich wszelkie deklaracje i zeznania podatkowe.
 
 
Doradztwo podatkowe
 
 
Nasi klienci mogą skoncentrować się na prowadzonym biznesie, gdyż dzięki naszym usługom mają stały dostęp do aktualnych informacji bez konieczności stałego śledzenia zmian przepisów.
Usługi doradztwa podatkowego obejmują:
 
udzielanie opinii, wyjaśnień i porad podatkowych,
sporządzanie informacji, deklaracji i zeznań podatkowych,
audyt podatkowy (kontrola prawidłowości rozliczeń podatkowych, wskazanie rozwiązań zmierzających do usunięcia błędów, optymalizacja podatkowa).
Postępowania podatkowe
 
 
Nasze usługi udziału w postępowaniu podatkowym, kontrolnym czy zastępstwie procesowym, pozwalają na ograniczenie do minimum kontaktów klientów ze służbami skarbowymi nawet w okresie kontroli i obejmują:
 
reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi, organami skarbowymi i sądami administracyjnymi,
uczestniczenie w czynnościach kontrolnych dokonywanych u podatnika przez organy podatkowe i skarbowe,
sporządzanie odwołań, zażaleń, skarg i innych pism niezbędnych w toku prowadzonych postępowań.
Rozliczenia z ZUS
 
 
Oferujemy Państwu kompleksową obsługę firm w zakresie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych obejmującą między innymi:
 
zgłaszanie do ubezpieczeń firm i ich pracowników,
prowadzenie rozliczeń składek ZUS,
sporządzanie deklaracji ZUS,
obsługę zwolnień lekarskich.