Biuro Rachunkowe ABAKUS
Biuro Rachunkowe ABAKUS
ul. Kilińszczaków 43, 
78-600 Wałcz
Świadczymy kompleksową obsługę w zakresie prowadzenia księgowości i rozliczeń podatkowych naszych klientów.
  
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij TUTAJ 
 
KSIĘGI RACHUNKOWE (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ)
dokumenty rejestrujące firmę w KRS,
opracowanie dokumentacji podstawowych zasad (polityki) rachunkowości wg potrzeb,
opracowanie zakładowego planu kont,
weryfikacja pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów księgowych,
ewidencja zdarzeń gospodarczych na kontach i dziennikach,
ewidencja środków trwałych – amortyzacja,
ewidencja wyposażenia,
sporządzanie zestawień obrotów i sald,
sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, CIT i przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną,
sporządzanie i przekazywanie plików JPK organom podatkowym,
sporządzanie sprawozdań finansowych,
sporządzanie dokumentów płatniczych (przelewy, dowody wpłaty),
wyjaśnienia dla zainteresowanych dotyczące poprawności sporządzania dokumentacji rachunkowej wg przepisów prawa podatkowego.
PODATKOWE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (MAŁA KSIĘGOWOŚĆ)
dokumenty rejestrujące firmę w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG),
weryfikacja pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów księgowych,
ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów,
ewidencja środków trwałych – amortyzacja,
ewidencja wyposażenia,
sporządzanie i przekazywanie plików JPK organom podatkowym,
sporządzanie dokumentów płatniczych (przelewy, dowody wpłaty),
sporządzenie rocznego rozliczenia podatku dochodowego,
wyjaśnienia dla zainteresowanych dotyczące poprawności sporządzania dokumentacji rachunkowej wg przepisów prawa podatkowego.