Wypełnij formularz obok a przedstawimy Ci cennik usług księgowych w Twojej okolicy...

  1. Zakładasz działalność gospodarczą/firmę??, i zastanawiasz się ile kosztują usługi księgowe?. Wpisz ilu zatrudnisz pracowników określ ile faktur (kosztowych i przychodowych) będziesz generował - czy będziesz potrzebował kasy fiskalnej?
  2. Masz już księgową....? Ale nie jesteś z niej zadowolony??? - Wypełnij formularz - my oddzwonimy....
  3. Chcesz niezobowiązująco porozmawiać o cenach usług księgowych w Twoim mieście? – wpisz w formularzu twoje dane – a my oddzwonimy...

Pamiętaj by wpisać miasto i numer telefonu kontaktowego !!!

*Wysyłając do nas zapytanie, wyrażasz zgodę na przekazanie Twoich danych do kontaktu z naszym Konsultantem.

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Biuro Rachunkowe ARGOS
Biuro Rachunkowe ARGOS
ul. Marii Skłodowskiej Curie 41
87-100 Toruń
Szanujemy czas Naszych Klientów, a sukces Naszego Klienta jest Naszym sukcesem. Zapraszamy.
  
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij TUTAJ 
 
Oferta obsługi rachunkowej obejmuje:
 
PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ
Sporządzenie zasad polityki rachunkowości,
Sporządzenie zakładowego planu kont wraz z jego wdrożeniem,
Dokonywanie zapisów w księdze handlowej,
Wyliczenie zobowiązań jednostki względem US w zakresie podatku dochodowego,
Wyliczenie zobowiązań jednostki względem US w zakresie podatku VAT,
Sporządzanie deklaracji podatkowych i przekazywanie ich do US,
Przygotowanie planów amortyzacji, prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
Sporządzanie zeznań rocznych,
Sporządzenie sprawozdania finansowego rocznego tj.: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
Na życzenie klienta sporządzanie przelewów dotyczących należności publicznoprawnych (m.in. ZUS, US),
Bieżące monitorowanie należności i zobowiązań.
Elektronicznie przekazujemy dokumenty do US
 
PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, RYCZAŁT, ROZLICZENIA ROLNIKÓW
Prowadzenie zapisów w PKPiR lub ewidencji ryczałtu,
Prowadzenie ewidencji wyposażenia, ewidencji środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych,
Sporządzenie planu amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
Wyliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy,
Prowadzenie ewidencji VAT, VAT-UE,
Sporządzanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji podatkowych,
Przygotowanie na życzenie klienta dowodów wpłat zobowiązań podatkowych.
Elektronicznie przekazujemy deklaracje do US
 
KADRY I PŁACE
Sporządzamy umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło - na podstawie przedstawionych danych personalnych,
Sporządzamy listy płac oraz rachunki do umów cywilnoprawnych,
Sporządzamy imienne karty przychodów pracowników,
Prowadzimy akta osobowe pracowników
Prowadzimy karty urlopowe pracowników, karty zasiłkowe i inne dotyczące nieobecności pracownika w pracy,
Kompleksowo obsługujemy rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym, w tym dokonywanie zgłoszenia, wyrejestrowania do ZUS pracowników, ustalenia obowiązku ubezpieczeniowego oraz naliczania składek, sporządzaniu i przekazywaniu deklaracji do ZUS, ustalamy wysokość podatku od wynagrodzeń do US na podstawie list płac i rachunków z umów cywilnoprawnych,
Jesteśmy w stałym kontakcie z komornikami, w przypadku obciążeń wynagrodzeń pracowników z różnych tytułów,
Sporządzamy roczne rozliczenia pracowników PIT 11, PIT 40,
Przygotowujemy zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie klienta)
Elektronicznie przekazujemy dokumenty rozliczeniowe do ZUS.