Wypełnij formularz obok a przedstawimy Ci cennik usług księgowych w Twojej okolicy...

  1. Zakładasz działalność gospodarczą/firmę??, i zastanawiasz się ile kosztują usługi księgowe?. Wpisz ilu zatrudnisz pracowników określ ile faktur (kosztowych i przychodowych) będziesz generował - czy będziesz potrzebował kasy fiskalnej?
  2. Masz już księgową....? Ale nie jesteś z niej zadowolony??? - Wypełnij formularz - my oddzwonimy....
  3. Chcesz niezobowiązująco porozmawiać o cenach usług księgowych w Twoim mieście? – wpisz w formularzu twoje dane – a my oddzwonimy...

Pamiętaj by wpisać miasto i numer telefonu kontaktowego !!!

*Wysyłając do nas zapytanie, wyrażasz zgodę na przekazanie Twoich danych do kontaktu z naszym Konsultantem.

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Biuro Rachunkowe Sylwia Kożuch
Biuro Rachunkowe w Świdniku
ul. Modrzewiowa 11/1
21-040 Świdnik
Naszą zaletą jest rzetelność , skrupulatność , kompetencja. Jesteśmy elastyczni, potrafimy dostosować się do potrzeb klientów.
  
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij TUTAJ 
 
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
1. prowadzenie  przez Biuro następującej dokumentacji podatkowej
- podatkowej księgi przychodów i rozchodów
- ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
- ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
- ewidencji wyposażenia,
- dokonywania rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności
gospodarczej.
2. sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.
 
Kadry i Płace
1. prowadzenie ewidencji pracowników;
2. prowadzenie akt osobowych pracowników, w zakresie wynikającym z prawa pracy i przepisów szczególnych;
3. prowadzenie, dla pracowników wymienionych w punkcie 1, całości spraw wynikających ze stosunku pracy;
4. rejestrowanie pracowników w ZUS i wyrejestrowywanie;
5. rejestracja zwolnień lekarskich;
6. wprowadzanie, aktualizowanie i  danych kadrowych w komputerowym systemie kadry-płace;
7. sporządzanie sprawozdań Z03 oraz Z-06 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach; w części dotyczącej zatrudnienia (jeśli są wymagane);
8 dokonywanie okresowych analiz wykorzystania czasu pracy (obecności,zwolnień, godzin nadliczbowych, urlopów);
9. prowadzenie bieżącego archiwum akt osobowych pracowników ;
10. naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie obsługi płacowej pracowników na podstawie dokumentów płacowych oraz zgodnie z obowiązującym i przepisami;
11. sporządzanie list płac;
12. prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników i comiesięczna ich aktualizacja;
13. naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, kontrola prawidłowości ustalania prawa do zasiłku chorobowego oraz  prowadzenie kart zasiłkowych;
14. naliczanie i sporządzanie list wypłat na podstawie rachunków do zawartych przez Podatnika  umów zleceń i umów o dzieło;
15. sporządzanie miesięcznych zestawień dotyczących naliczenia wynagrodzeń oraz informacji o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz innych potrąceń;
16. sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji ZUS, przekazywanie przelewów na konta ZUS oraz sporządzanie Raportów Miesięcznych dla Osoby Ubezpieczonej na paskach wynagrodzeń;
17. sporządzanie miesięcznej deklaracji o wysokości zaliczki na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonywanych wypłat (PIT-4 i PIT-8A);
18. sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-4R),  oraz dokonywanie rocznego rozliczenia podatku (PIT-40) pracowników, którzy złożyli wymagane oświadczenie;
19. wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników;
20. wprowadzanie, aktualizowanie i archiwizowanie danych płacowych w komputerowym systemie kadry-płace.