Wypełnij formularz obok a przedstawimy Ci cennik usług księgowych w Twojej okolicy...

  1. Zakładasz działalność gospodarczą/firmę??, i zastanawiasz się ile kosztują usługi księgowe?. Wpisz ilu zatrudnisz pracowników określ ile faktur (kosztowych i przychodowych) będziesz generował - czy będziesz potrzebował kasy fiskalnej?
  2. Masz już księgową....? Ale nie jesteś z niej zadowolony??? - Wypełnij formularz - my oddzwonimy....
  3. Chcesz niezobowiązująco porozmawiać o cenach usług księgowych w Twoim mieście? – wpisz w formularzu twoje dane – a my oddzwonimy...

Pamiętaj by wpisać miasto i numer telefonu kontaktowego !!!

*Wysyłając do nas zapytanie, wyrażasz zgodę na przekazanie Twoich danych do kontaktu z naszym Konsultantem.

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Usługi księgowe Tarnów – Omega
Usługi księgowe Tarnów – Omega
ul. Pułaskiego 34/5,
33-100 Tarnów
Posiadamy kwalifikacje niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym.
  
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij TUTAJ 
 
PROWADZENIE RYCZAŁTU EWIDENCJONOWANEGO OBEJMUJE:
 
naliczanie podatku zryczałtowanego na podstawie ewidencji sprzedaży
prowadzenie ewidencji środków trwałych
sporządzanie deklaracji PIT 28
 
 
EWIDENCJE VAT:
 
prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
prowadzenie ewidencji nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych UE
naliczanie podatku VAT należnego i naliczonego
sporządzanie deklaracji VAT – 7
przygotowywanie innych dokumentów ( NIP 1, NIP 2, VAT R, VAT Z)
obsługa kontroli organów podatkowych, ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Celnej
 
 
PROWADZENIE KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (KPIR) OBEJMUJE:
 
kwalifikacja dowodów księgowych do księgowania
księgowanie zdarzeń gospodarczych
prowadzenie ewidencji ( środków trwałych, wyposażenia )
prowadzenie kartotek wynagrodzeń
ustalanie wyniku finansowego
naliczanie podatku dochodowego
sporządzanie raportu o wysokości podatku dochodowego (PIT 5, PIT 5 L)
 
 
EWIDENCJE VAT:
 
prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
prowadzenie ewidencji nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych UE
sporządzanie deklaracji VAT – 7
przygotowywanie innych dokumentów (NIP 2, VAT R, VAT Z)
obsługę kontroli organów podatkowych, ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Celnej
 
 
PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH (PEŁNA RACHUNKOWOŚĆ) OBEJMUJE:
 
opracowanie polityki rachunkowości
przygotowanie planu kont
kwalifikowanie dowodu do księgowania
dekretację i księgowanie dokumentów
prowadzenie rozrachunków z kontrahentami
prowadzenie ewidencji środków trwałych i ewidencji wyposażenia
ustalanie wyniku finansowego
naliczanie podatku dochodowego
sporządzanie deklaracji CIT ( CIT 2 oraz CIT 8) i PIT( PIT 36 oraz PIT 36 L )
wycena aktywów i pasywów
sporządzanie sprawozdań finansowych
Ewidencje VAT
prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
prowadzenie ewidencji nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych UE
naliczanie podatku VAT należnego i naliczonego
sporządzanie deklaracji VAT – 7
przygotowywanie innych dokumentów (NIP 2, VAT R, VAT Z)
obsługę kontroli prowadzonych przez organy  podatkowe, ZUS, Państwową Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Celnej
 
PODATEK VAT
 
Prowadzimy ewidencje rejestrów zakupu i sprzedaży VAT, ( również dla rolników )
Księgujemy nabycia i dostawy wewnątrzwspólnotowe, usługi nabywane i sprzedawane poza Polską, eksport i import towarów
Wysyłamy za naszych klientów deklaracje: VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-9M
Aktualizujemy dane podatników na formularzu VAT-R
 
Pozostałe usługi
 
Występujemy  w imieniu naszych klientów o zaświadczenia o niezaleganiu w opłacanych składkach
Obsługa kadrowo-płacowa
prowadzenie akt osobowych
prowadzenie kart urlopowych
prowadzenie rejestru badań lekarskich i szkoleń
prowadzenie rejestru absencji chorobowych
sporządzanie regulaminów pracy
sporządzanie umów o pracę
sporządzanie umów cywilnoprawnych oraz rachunków do umów ( umowy zlecenia, umowy o dzieło )
wydawanie świadectw pracy
naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac, list obecności
prowadzenie kartotek wynagrodzeń
obliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń
generowanie raportu o wysokości podatku dochodowego (PIT 4)
obliczanie składek ZUS i sporządzanie deklaracji ZUS oraz przekazywanie drogą elektroniczną do ZUS
reprezentowanie pracodawcy w trakcie kontroli ZUS
sporządzanie deklaracji PIT-8B, PIT-11, PIT-4R i przekazywanie ich drogą elektroniczną do właściwego urzędu skarbowego
współpracujemy z dwiema kancelariami prawniczymi
pomagamy w organizowaniu szkoleń BHP ( wieloletni szkoleniowiec i praktyk )
Przesyłamy mailowo naszym klientom informacje o wysokości opłacanych składek
Lista obowiązków związana z zatrudnianiem pracowników jest długa, dlatego warto oddać tę obsługę do naszego biura rachunkowego