Wypełnij formularz obok a przedstawimy Ci cennik usług księgowych w Twojej okolicy...

  1. Zakładasz działalność gospodarczą/firmę??, i zastanawiasz się ile kosztują usługi księgowe?. Wpisz ilu zatrudnisz pracowników określ ile faktur (kosztowych i przychodowych) będziesz generował - czy będziesz potrzebował kasy fiskalnej?
  2. Masz już księgową....? Ale nie jesteś z niej zadowolony??? - Wypełnij formularz - my oddzwonimy....
  3. Chcesz niezobowiązująco porozmawiać o cenach usług księgowych w Twoim mieście? – wpisz w formularzu twoje dane – a my oddzwonimy...

Pamiętaj by wpisać miasto i numer telefonu kontaktowego !!!

*Wysyłając do nas zapytanie, wyrażasz zgodę na przekazanie Twoich danych do kontaktu z naszym Konsultantem.

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

BERATER Biuro Rachunkowe Piaseczno
BERATER Biuro Rachunkowe Piaseczno
ul. Kmicica 21A, 
05-502 Piaseczno
Jedynym co jest ważne w naszej działalności to bezpieczeństwo finansowe naszych stałych Klientów współpracujących z nami.
 
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij TUTAJ 
 
Usługi księgowe
Wbrew swojej nazwie, usługi księgowe to nie są tylko czynności związane z prowadzeniem bieżącej ewidencji księgowej. Składa się na nie wiele czynności, takich jak:
* prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników i płatników, na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtowej, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
* okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji, w powiązaniu z ewidencją komputerową, rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
* wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
* sporządzania sprawozdań finansowych, zeznań rocznych, deklaracji VAT, ustalanie zaliczek w podatku dochodowym, miesięcznych lub kwartalnych, innych zobowiązań publicznoprawnych,
* dostarczanie powyższych sprawozdań i deklaracji w ustawowych terminach do właściwych urzędów,
* gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą, z zachowaniem bezpieczeństwa i poufności tej dokumentacji,
* poddanie badaniu i ogłaszanie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą o rachunkowości,
* reprezentowanie podatnika przed organami państwowymi, w tym urzędem skarbowym,
 
Usługi księgowe dla naszych Klientów świadczą wyłącznie osoby posiadające ministerialny Certyfikat Księgowy, lub Świadectwo Kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów, uprawniające do usługowego prowadzenia rachunkowości.
 
Kadry i płace
Kadry i płace czyli obsługa płac, administracja płac, obsługa kadr.
 
Obecnie kadry i płace, stają się jedną z bardziej istotnych działów obsługi każdego, zarówno dużego jak i małego przedsiębiorstwa. Częste zmiany prawa pracy i to zarówno kodeksu pracy, ustawy o ubezpieczeniach społecznych ZUS, ale również ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wymagają nieustannego śledzenia zmian przepisów i dostosowywania do nich oprogramowania komputerowego.
 
Outsourcing płac czyli zewnętrzna administracja płac (obsługa płac) i obsługa kadr jest znanym rozwiązaniem, które uwalnia pracodawcę od rozbudowywania własnego działu kadry-płace. Ponadto, zapewnia poufność wynagrodzeń, brak konieczności podążania za zmianami przepisów w tej dziedzinie, znaczne oszczędności kosztów administracyjnych firmy.
 
Usługę kierujemy do Klientów nie tylko z Warszawy, ale z całego kraju. Usługa naliczania płac i prowadzenia kadr, może być świadczona w całości za pośrednictwem internetu.
 
Usługa ta obejmuje:
 
1. Administracja kadr, obsługa kadr
• kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej, teczek (akt) osobowych pracowników, zgodnie z przepisami prawa pracy,
• rejestracja nowozatrudnionych i wyrejestrowywanie pracowników lub wykonawców umów cywilno-prawnych w ZUS,
• rejestracja zmian dotyczących danych osób pracujących lub zmian w umowach o pracę lub zlecenie, oraz dokonywanie wyrejestrowań związanych z ustaniem stosunku pracy, lub stosunku cywilnoprawnego,
• sporządzanie i wysyłanie stosownej dokumentacji do ZUS (ZUA, ZIUA, ZCNA, ZWUA, ZZA, ZPA, ZPA, ZFA, ZIPA, ZWPA, ZBA, ZAA)
• rozliczanie wykorzystywanych dni przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wypoczynkowych, macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych,
• wystawianie świadectw pracy,
• rozliczanie czasu pracy pracowników,
• organizacja szkoleń BHP,
 
2. Administracja płac, obsługa płac
• prowadzenie bazy danych pracowników,
• naliczanie i przesyłanie wysokości wynagrodzeń wraz ze wszelkimi świadczeniami dodatkowymi,
• opracowywanie regulaminów pracy i wynagrodzeń,
• sporządzanie umów o pracę, list płac, umów cywilno-prawnych i rachunków do nich,
• naliczanie i potrącanie obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla każdego pracownika. Sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji (DRA, RCA, RSA, RZA),
• naliczanie i potrącanie zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT-4R, PIT-8AR)
• przygotowanie ZUS RMUA, IFT-1, rocznych informacji i zeznań podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT- 40)
• sporządzanie przelewów bankowych w formie elektronicznej lub papierowej dla pracowników, ZUS, urzędu skarbowego i innych instytucji,