Wypełnij formularz obok a przedstawimy Ci cennik usług księgowych w Twojej okolicy...

  1. Zakładasz działalność gospodarczą/firmę??, i zastanawiasz się ile kosztują usługi księgowe?. Wpisz ilu zatrudnisz pracowników określ ile faktur (kosztowych i przychodowych) będziesz generował - czy będziesz potrzebował kasy fiskalnej?
  2. Masz już księgową....? Ale nie jesteś z niej zadowolony??? - Wypełnij formularz - my oddzwonimy....
  3. Chcesz niezobowiązująco porozmawiać o cenach usług księgowych w Twoim mieście? – wpisz w formularzu twoje dane – a my oddzwonimy...

Pamiętaj by wpisać miasto i numer telefonu kontaktowego !!!

*Wysyłając do nas zapytanie, wyrażasz zgodę na przekazanie Twoich danych do kontaktu z naszym Konsultantem.

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Usługowe Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych Anna Ciubak
Usługowe Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych Anna Ciubak
ul. W. Pileckiego 2/23
05-820 Piastów
Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy.
 
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij TUTAJ 
 
Obsługa księgowości
Ewidencjonowanie dokumentów księgowych w księgach rachunkowych
Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dokonywanie odpisów amortyzacyjnych zarówno dla potrzeb prawa podatkowego jak i bilansowego
Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług
Obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatków dochodowych ( od osób prawnych, od osób fizycznych), podatku VAT i innych
Sporządzanie wymaganych prawem deklaracji podatkowych
Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych
Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS
Przygotowywanie deklaracji INTRASTAT
Inne czynności uzgodnione indywidualnie z Klientem (np. dot. opłaty środowiskowej, opłaty produktowej itp).
 
Usługi kadrowo - płacowe
Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z uwzględnieniem regulaminu funkcjonującego w firmie
Obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń
Sporządzanie oraz przekazywanie drogą elektroniczną rozliczeń i deklaracji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników
Przygotowywanie informacji o wynagrodzeniach poszczególnych pracowników w dowolnej formie
Wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach
Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników