Wypełnij formularz obok a przedstawimy Ci cennik usług księgowych w Twojej okolicy...

  1. Zakładasz działalność gospodarczą/firmę??, i zastanawiasz się ile kosztują usługi księgowe?. Wpisz ilu zatrudnisz pracowników określ ile faktur (kosztowych i przychodowych) będziesz generował - czy będziesz potrzebował kasy fiskalnej?
  2. Masz już księgową....? Ale nie jesteś z niej zadowolony??? - Wypełnij formularz - my oddzwonimy....
  3. Chcesz niezobowiązująco porozmawiać o cenach usług księgowych w Twoim mieście? – wpisz w formularzu twoje dane – a my oddzwonimy...

Pamiętaj by wpisać miasto i numer telefonu kontaktowego !!!

*Wysyłając do nas zapytanie, wyrażasz zgodę na przekazanie Twoich danych do kontaktu z naszym Konsultantem.

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Tekon Usługi księgowe
Tekon s.c. Usługi księgowe
ul. Kornela Ujejskiego 21A, 
05-820 Piastów
Księgowość z Tradycją. Jesteśmy z Państwem już pd 1994 roku! Zaufało nam już ponad 100 małych i dużych firm.
 
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij TUTAJ 
 
Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sprawozdawczość finansowa
Przygotowanie we współpracy z Klientem zakładowego planu kont spełniającego wymogi Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz.U. 1994 Nr 12 poz. 591 z późn. zm.);
Sporządzenie bazy danych (otwarcie ksiąg rachunkowych)
Prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dokumentów dostarczonych przez Klienta;
Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz.U. 1994 Nr 12 poz. 591 z późn. zm.);
Współpraca z audytorami Klienta.
 
Usługi w zakresie przygotowywania rozliczeń podatkowych:
Sporządzanie kalkulacji miesięcznej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych;
Sporządzanie rocznych deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych;
Sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT;
Terminowe przedkładanie deklaracji stosownym organom;
Sporządzanie obligatoryjnych raportów dla Głównego Urzędu Statystycznego, Narodowego Banku Polskiego oraz innych instytucji jeśli zajdzie taka potrzeba;
Kontakt z organami podatkowymi.
 
Przygotowywanie list płac oraz dotyczących ich rozliczeń podatkowych i ubezpieczenia społecznego
Rejestracja pracodawcy dla celów ubezpieczenia społecznego;
Rejestracja dla celów ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników;
Obliczanie i sporządzanie list płac pracowników etatowych;
Rozliczanie umów cywilno-prawnych (np. umowy zlecenia);
Sporządzanie raportów miesięcznych dla pracowników (RMUA);
Sporządzanie kalkulacji miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
Przygotowywanie rocznych informacji o dochodach oraz zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych;
Przygotowywanie miesięcznych deklaracji ubezpieczeniowych;
Terminowe dostarczanie powyższych deklaracji to stosownych organów;
Kontakty z audytorami Klienta i organami podatkowymi
 
Administracja kadrowa:
Prowadzenie akt osobowych pracowników i dokumentacji związanych ze stosunkiem pracy (zgodnie z Kodeksem Pracy);
Informowanie o konieczności aktualizacji profilaktycznych badań lekarskich - wystawianie stosownych skierowań;
Informowanie o konieczności przeprowadzenia szkoleń BHP;
Ewidencjonowanie należnych urlopów wypoczynkowych oraz innych nieobecności w pracy;
Bieżące informowanie pracodawców o zmianach przepisów prawnych w aspekcie administrowania dokumentacją kadrową pracowników.