Wypełnij formularz obok a przedstawimy Ci cennik usług księgowych w Twojej okolicy...

  1. Zakładasz działalność gospodarczą/firmę??, i zastanawiasz się ile kosztują usługi księgowe?. Wpisz ilu zatrudnisz pracowników określ ile faktur (kosztowych i przychodowych) będziesz generował - czy będziesz potrzebował kasy fiskalnej?
  2. Masz już księgową....? Ale nie jesteś z niej zadowolony??? - Wypełnij formularz - my oddzwonimy....
  3. Chcesz niezobowiązująco porozmawiać o cenach usług księgowych w Twoim mieście? – wpisz w formularzu twoje dane – a my oddzwonimy...

Pamiętaj by wpisać miasto i numer telefonu kontaktowego !!!

*Wysyłając do nas zapytanie, wyrażasz zgodę na przekazanie Twoich danych do kontaktu z naszym Konsultantem.

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Biuro Rachunkowe Iza Lewandowska
Biuro Rachunkowe Iza Lewandowska
ul. Tumska 20C,
09-100 Płock
Nasza oferta skierowana jest głównie do małych i średnich przedsiębiorstw, których właściciele wolą skupić się na rozwoju własnej firmy.
 
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij TUTAJ 
 
Oferta dla firm
 
Prowadzenie pełnych ksiąg
prowadzenie ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym wszystkich dokumentów odzwierciedlających operacje gospodarcze (dowodów księgowych) podlegających księgowaniu,
inwentaryzację aktywów i pasywów,
wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych,
sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego w skład którego wchodzi:
bilans,
rachunek zysków i strat,
informacja dodatkowa, a w przypadku niektórych jednostek także:
rachunek przepływów pieniężnych,
zestawienie zmian w kapitale własnym,
sporządzanie innych sprawozdań, raportów i zestawień do celów zarządczych,
prowadzenie ewidencji środków trwałych, kasy i gospodarki magazynowej,
prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie deklaracji VAT, sporządzanie pozostałych deklaracji i zeznań podatkowych (m.in. CIT, PIT, PCC, podatek od nieruchomości),
pełną obsługę Klienta, dostarczanie deklaracji, zeznań i sprawozdań do poszczególnych urzędów;
sporządzanie sprawozdań statystycznych (dla GUS),
opracowanie zasad polityki rachunkowości w firmie ( zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości)
opracowywanie regulaminów wewnętrznych,
opracowanie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów, instrukcji inwentaryzacyjnej, instrukcji gospodarki kasowej itp.
 
Księga przychodów
prowadzenie ewidencji na podstawie uprzednio sprawdzonych pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów,
sporządzanie sprawozdań, raportów i zestawień do celów zarządczych,
prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie deklaracji VAT,
sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych
pełną obsługę Klienta w zakresie:
dostarczania deklaracji i informacji podatkowych do US i ZUS
 
Prowadzenie ryczałtu od przychodów
prowadzenie ewidencji na podstawie uprzednio sprawdzonych pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów,
prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie deklaracji VAT,
 
Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje przede wszystkim
przygotowywanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło, innych umów cywilnoprawnych, umów o odpowiedzialności materialnej pracowników, świadectw pracy oraz innych zaświadczeń dot. zatrudnienia,
zgłaszanie, zmiany, korekty i wyrejestrowywanie pracowników oraz płatnika w ZUS,
prowadzenie akt osobowych pracowników, kart wynagrodzeń i innej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,
sporządzanie list płac,
sporządzanie wykazu przelewów, pasków oraz dokumentów RMUA dla każdego pracownika,
sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych (PIT),
sporządzanie deklaracji składek ZUS, deklaracji PFRON, sprawozdań statystycznych,
opracowania regulaminów pracy, wynagradzania, ZFŚS,