Wypełnij formularz obok a przedstawimy Ci cennik usług księgowych w Twojej okolicy...

  1. Zakładasz działalność gospodarczą/firmę??, i zastanawiasz się ile kosztują usługi księgowe?. Wpisz ilu zatrudnisz pracowników określ ile faktur (kosztowych i przychodowych) będziesz generował - czy będziesz potrzebował kasy fiskalnej?
  2. Masz już księgową....? Ale nie jesteś z niej zadowolony??? - Wypełnij formularz - my oddzwonimy....
  3. Chcesz niezobowiązująco porozmawiać o cenach usług księgowych w Twoim mieście? – wpisz w formularzu twoje dane – a my oddzwonimy...

Pamiętaj by wpisać miasto i numer telefonu kontaktowego !!!

*Wysyłając do nas zapytanie, wyrażasz zgodę na przekazanie Twoich danych do kontaktu z naszym Konsultantem.

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Biuro Rachunkowe Signum
Biuro Rachunkowe Signum s.c.
ul. Jana Pawła II 16
16-400 Suwałki
Swoim klientom oferujemy możliwość dostępu do specjalistycznej wiedzy z zakresu podatków i rachunkowości.
  
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij TUTAJ 
 
Biuro Rachunkowe Signum oferuje kompleksową obsługę firm z zakresu księgowości. Priorytetem naszej pracy jest jakość świadczonych usług.
 
Prowadzenie ksiąg rachunkowych:
opracowanie i wdrożenie polityki rachunkowości, w tym zakładowego planu kont;
opracowanie instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej i instrukcji inwentaryzacyjnej;
prowadzenie dziennika, kont księgi głównej, kont ksiąg pomocniczych;
sporządzanie miesięcznych i rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa);
sporządzanie sprawozdania F-01;
stała analiza kosztów i przychodów;
prowadzenie rozrachunków oraz kontrola należności i zobowiązań;
potwierdzenia sald;
prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług;
obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy;
sporządzanie deklaracji VAT oraz VAT UE.
 
Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów:
prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z aktualnymi przepisami prawa;
prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
prowadzenie rejestrów VAT;
sporządzanie deklaracji VAT oraz VAT UE;
obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy;
roczne rozliczenie działalności gospodarczej na podstawie prowadzonej księgi przychodów i rozchodów.
 
Prowadzenie ewidencji ryczałtu:
prowadzenie ewidencji przychodów;
prowadzenie ewidencji VAT, sporządzanie deklaracji;
obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy;
sporządzanie zeznania rocznego.
 
Ewidencja majątku trwałego:
prowadzenie bieżącej ewidencji środków trwałych;
prowadzenie ewidencji wyposażenia;
wystawianie dokumentów: przyjęcia, likwidacji, wycofania, ulepszenia środków trwałych;
prowadzenie tabel amortyzacyjnych w ujęciu bilansowym i podatkowym;
weryfikacja okresów użytkowania środków trwałych;
 
Usługi administracyjno-biurowe:
wystawianie faktur vat;
wszelkie czynności administracyjno-biurowe, korespondencja;
sporządzanie not odsetkowych;
weryfikacja ksiąg rachunkowych;
pomoc w przygotowaniu inwentaryzacji;
obsługa bankowości elektronicznej;
prowadzenie bieżącej archiwizacji dokumentów;
wypełnianie wniosków kredytowych;
sporządzanie pism i wniosków o interpretację przepisów prawa;
sporządzanie analiz finansowych, rentowności, przepływów pieniężnych, struktury kosztów wg zapotrzebowania klienta;
sporządzanie informacji i sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska.