Wypełnij formularz obok a przedstawimy Ci cennik usług księgowych w Twojej okolicy...

  1. Zakładasz działalność gospodarczą/firmę??, i zastanawiasz się ile kosztują usługi księgowe?. Wpisz ilu zatrudnisz pracowników określ ile faktur (kosztowych i przychodowych) będziesz generował - czy będziesz potrzebował kasy fiskalnej?
  2. Masz już księgową....? Ale nie jesteś z niej zadowolony??? - Wypełnij formularz - my oddzwonimy....
  3. Chcesz niezobowiązująco porozmawiać o cenach usług księgowych w Twoim mieście? – wpisz w formularzu twoje dane – a my oddzwonimy...

Pamiętaj by wpisać miasto i numer telefonu kontaktowego !!!

*Wysyłając do nas zapytanie, wyrażasz zgodę na przekazanie Twoich danych do kontaktu z naszym Konsultantem.

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Biuro Rachunkowości Zysk
Biuro Rachunkowości Zysk
ul. Ks. Albina Potrackiego 14/2
84-240 Reda
Biuro Rachunkowości świadczy usługi dla małych, średnich i dużych firm w zakresie ewidencji księgowej.
 
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij TUTAJ 
 
Prowadzenie pełnej księgowości - księgi handlowe
opracowanie i wdrażanie zasad rachunkowości, w tym zakładowego planu kont,
prowadzenie na postawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych,
dokonywanie wyceny aktywów i pasywów,
ustalania wyniku finansowego,
sporządzanie sprawozdań finansowych,
prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych.
prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT- rejestr sprzedaży, rejestr zakupu, rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych,
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
importu usług,
nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych,
sporządzanie deklaracji podatkowych,
sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS,
reprezentowanie Klientów przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS,
przygotowanie informacji o zobowiązaniach podatkowych oraz ZUS.
 
Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów,
prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
prowadzenie ewidencji wyposażenia,
prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT- rejestr sprzedaży VAT, rejestr zakupu VAT, rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych
wewnatrzwspólnotowej dostawy towarów,
wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów,
importu usług,
nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych,
sporządzanie deklaracji podatkowych,
reprezentowanie Klientów przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS
przygotowanie informacji o zobowiązaniach podatkowych oraz ZUS.
 
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
prowadzenie ewidencji przychodów,
prowadzenie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
prowadzenie ewidencji wyposażenia,
prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT- rejestr sprzedaży VAT, rejestr zakupu VAT, rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów,
importu usług,
nadzr nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych
sporządzanie deklaracji podatkowych,
reprezentowanie Klientów przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS,
przygotowanie informacji o zobowiązaniach podatkowych oraz ZUS.
 
Karta podatkowa
prowadzenie ewidencji,
przygotowywanie informacji o zobowiązaniach podatkowych oaz ZUS.
 
Kadry i płace
prowadzenie i aktualizacja akt osobowych pracowników,
prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy,
pomoc o wyborze formy zatrudnienia pracownika- umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło,
rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu prac,
wyliczanie przysługujących urlopów oraz innych świadczeń pracowniczych,
naliczanie wynagrodzeń pracowników,
sporządzanie i rozliczanie list płac,
sporządzanie rocznych deklaracji o dochodach pracowników PIT11,PIT4R,
sporządzanie dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
sporządzanie i przekazywanie do ZUS deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych,
sporządzanie imiennych raportów osób ubezpieczonych RMUA,
obsługa przekazu elektronicznego związanego z korespondencja z ZUS,
reprezentowanie Klientów przez ZUS,
przygotowanie informacji o zobowiązaniach wobec ZUS.