Wypełnij formularz obok a przedstawimy Ci cennik usług księgowych w Twojej okolicy...

  1. Zakładasz działalność gospodarczą/firmę??, i zastanawiasz się ile kosztują usługi księgowe?. Wpisz ilu zatrudnisz pracowników określ ile faktur (kosztowych i przychodowych) będziesz generował - czy będziesz potrzebował kasy fiskalnej?
  2. Masz już księgową....? Ale nie jesteś z niej zadowolony??? - Wypełnij formularz - my oddzwonimy....
  3. Chcesz niezobowiązująco porozmawiać o cenach usług księgowych w Twoim mieście? – wpisz w formularzu twoje dane – a my oddzwonimy...

Pamiętaj by wpisać miasto i numer telefonu kontaktowego !!!

*Wysyłając do nas zapytanie, wyrażasz zgodę na przekazanie Twoich danych do kontaktu z naszym Konsultantem.

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

PERFECTA Biuro Rachunkowe
PERFECTA Biuro Rachunkowe
ul. Armii Krajowej 116
81-824 Sopot
Nasz Klient zajmuje się rozwojem własnego biznesu – my dbamy o jego bezpieczeństwo w zakresie podatków i księgowości.
 
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij TUTAJ 
 
Prowadzenie ksiąg rachunkowych: pełna księgowość - księgi handlowe
prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zarówno dla celów bilansowych jak i podatkowych oraz dokonywania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych wg zatwierdzonego przez klienta planu amortyzacji,obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych,ewidencjonowanie dokumentów księgowych w księgach rachunkowych,prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług,prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej operacji magazynowych lub integracja z systemem klienta,kontrola należności i zobowiązań,bieżący monitoring oraz dokonywanie płatności,przygotowanie faktur sprzedaży,sporządzanie obowiązkowych i dodatkowych sprawozdań finansowych,sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS,przekształcanie sprawozdań na inne standardy rachunkowości, współpraca z przedstawicielami służb finansowo-rachunkowych klienta oraz z instytucjami kontrolnymi.
 
Prowadzenie ksiąg rachunkowych: mała księgowość - podatkowa księga przychodów i rozchodów
Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z aktualnymi przepisami, w tym: ewidencjonowanie dokumentów zakupu, ewidencjonowanie dokumentów sprzedaży oraz ewidencjonowanie dokumentów wewnętrznych (PK, DW),prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,przygotowanie planu amortyzacji,prowadzenie rejestrów VAT,prowadzenie rejestru przebiegu samochodów,sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego,sporządzanie przelewów z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych,sporządzanie innych niż roczne, okresowych deklaracji i sprawozdań wymaganych przepisami prawa,odbiór dokumentów przez naszego kuriera,roczne rozliczenie działalności gospodarczej na podstawie prowadzonej księgi przychodów i rozchodów.
 
Prowadzenie ksiąg rachunkowych: ryczałt ewidencjonowany
Prowadzenie ewidencji przychodów,prowadzenie wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych, i prawnych oraz ewidencji wyposażenia,sporządzanie dokumentacji pracowniczej oraz wszelkich ewidencji, które obowiązani są prowadzić podatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego zatrudniający pracowników,sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS,prowadzenie ewidencji VAT ,sporządzanie deklaracji dla podatku VAT,sporządzanie zeznania rocznego o wysokości uzyskanego przychodu,udzielanie pomocy w zakresie prawidłowego wypełniania obowiązków, nałożonych na przedsiębiorców przez obowiązujące przepisy prawne.