Wypełnij formularz obok a przedstawimy Ci cennik usług księgowych w Twojej okolicy...

  1. Zakładasz działalność gospodarczą/firmę??, i zastanawiasz się ile kosztują usługi księgowe?. Wpisz ilu zatrudnisz pracowników określ ile faktur (kosztowych i przychodowych) będziesz generował - czy będziesz potrzebował kasy fiskalnej?
  2. Masz już księgową....? Ale nie jesteś z niej zadowolony??? - Wypełnij formularz - my oddzwonimy....
  3. Chcesz niezobowiązująco porozmawiać o cenach usług księgowych w Twoim mieście? – wpisz w formularzu twoje dane – a my oddzwonimy...

Pamiętaj by wpisać miasto i numer telefonu kontaktowego !!!

*Wysyłając do nas zapytanie, wyrażasz zgodę na przekazanie Twoich danych do kontaktu z naszym Konsultantem.

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Kancelaria Podatkowa KUCZYŃSKI
Kancelaria Podatkowa KUCZYŃSKI
Rynek 36
83-200 Starogard Gdański
Naszym głównym celem jest świadczenie dla Państwa usług na najwyższym poziomie zawodowym i etycznym.
  
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij TUTAJ 
 
I. Zakres podstawowych usług Kancelarii Podatkowej "Skuczyński" sp. z o. o. 
 
- prowadzenie ksiąg rachunkowych ( KR )
- prowadzenie księgi przychodów i rozchodów ( KPiR )
- prowadzenie ewidencji przychodów ( ryczałt )
- doradztwo podatkowe
- kadry i płace - w tym sporządzania list płac
- przekaz elektroniczny, eKsięgowość ( online )
- sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS
- sporządzanie sprawozdań finansowych
- sporządzanie analiz ekonomiczno - finansowych
- sporządzanie biznes planów
 
Zakres naszych usług obejmuje ponadto przygotowanie dokumentacji, prospektów, analiz oraz innych opracowań i raportów na życzenie Klienta. 
 
II. Księgi rachunkowe i podatkowe 
 
Zakres usług świadczonych przez Kancelarię Podatkową "Skuczyński" sp. z o.o. :
- prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów ) zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont, na podstawie otrzymywanych od Zlecającego dokumentów i informacji,
- prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym ( PIT i CIT ),
- sporządzanie obowiązkowych sprawozdań GUS,
- prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
- przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych,
- prowadzenie innych ewidencji wymaganych przepisami,
- ustalenie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy i rozliczanie podatku VAT oraz wypełnianie i przekazywanie do US miesięcznych deklaracji podatkowych,
- wypełnianie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi oraz innych niezbędnych danych dostarczonych przez Klienta,
- przygotowywanie przelewów z tytułu należności podatkowych i ZUS,
- zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem, bilansu, rachunku wyników sprawozdań z przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowych,
- przekazywanie wydruków komputerowych za poszczególne okresy sprawozdawcze obejmujących:
    - skrócony bilans,
    - rachunek wyników,
    - zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych,
    - zestawienie obrotów i sald kont analitycznych,
    - wydruk należności i zobowiązań,
- sporządzanie i przekazywanie przewidzianych przepisami sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów,
- doradztwo w sprawach finansowo-podatkowych w zakresie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą,