Wypełnij formularz obok a przedstawimy Ci cennik usług księgowych w Twojej okolicy...

  1. Zakładasz działalność gospodarczą/firmę??, i zastanawiasz się ile kosztują usługi księgowe?. Wpisz ilu zatrudnisz pracowników określ ile faktur (kosztowych i przychodowych) będziesz generował - czy będziesz potrzebował kasy fiskalnej?
  2. Masz już księgową....? Ale nie jesteś z niej zadowolony??? - Wypełnij formularz - my oddzwonimy....
  3. Chcesz niezobowiązująco porozmawiać o cenach usług księgowych w Twoim mieście? – wpisz w formularzu twoje dane – a my oddzwonimy...

Pamiętaj by wpisać miasto i numer telefonu kontaktowego !!!

*Wysyłając do nas zapytanie, wyrażasz zgodę na przekazanie Twoich danych do kontaktu z naszym Konsultantem.

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Biuro Rachunkowe WN-MA
BIURO RACHUNKOWE WN-MA BOŻENA URBAŃSKA
ul. Stara 6, 41-300 Dąbrowa Górnicza 
Uczciwość i zasady etyki w świadczonych usługach firmy są gwarantem sukcesu i zadowolenia klientów. 
 
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij TUTAJ 
 
Księgi handlowe zgodnie z ustawą o rachunkowości mają obowiązek prowadzić spółki kapitałowe oraz pozostałe podmioty (osoby fizyczne, spółki osób fizycznych, których przychody w ciągu roku podatkowego przekroczyły 1.200.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki. 
 
Zakres naszych usług dla ksiąg rachunkowych oraz sprawozdawczości finansowej: 
 
1. Przygotowanie we współpracy z Klientem zakładowego planu kont spełniającego wymogi Ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowści.
2. Sporządzenie bazy danych (otwarcie ksiąg rachunkowych).
3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dokumentów dostarczonych przez Klienta zgodnie z wymogami Ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości poprzez:
• Kompletowanie w zbiory otrzymanych od ZLECENIODAWCY dokumentów, ich księgowanie oraz dekretowanie w porządku chronologicznym i syntetycznym
• Bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych: dziennika, księgi głównej i ksiąg pomocniczych, ewidencji syntetycznej i analitycznej
• Sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald narastająco kont księgi głównej: syntetycznych i analitycznych. 
4. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz kalkulacja wyniku finansowego przygotowanych zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zgodnie wymogami ustawy o rachunkowości.
5. Przygotowywanie uchwał i zarządzeń do przeprowadzenia inwentaryzacji zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 6. Przeprowadzanie wyceny aktywów i pasywów zgodnie
z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
7. Przeprowadzanie pozostałych czynności związanych
z zamknięciem roku obrotowego zgodnie z wymogami Ustawy
o rachunkowości.
8. Przygotowywanie okresowych zestawień należności
oraz wezwań do zapłaty.
9. Przygotowanie okresowych raportów grupowych zgodnie
ze standardami Klienta.
10. Prowadzenie ewidencji w zależności od zgłoszonych
potrzeb Klienta.
11. Współpraca z audytorami Klienta. 
 
Przygotowywanie rozliczeń podatkowych: 
 
1. Kalkulacja miesięcznej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych, osób fizycznych.
2. Kalkulacja podatku oraz sporządzanie rocznych deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), osób fizycznych (PIT).
3. Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów, kalkulacji
oraz sporządzanie miesięcznych / kwartalnych deklaracji podatku od towarów i usług (VAT).
4. Kalkulacja podatku oraz sporządzanie pozostałych deklaracji wymaganych przepisami prawa podatkowego.
5. Raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), Narodowego Banku Polskiego i przygotowywanie innych
niż wymienione powyżej rozliczeń i deklaracji dla organów podatkowych.
6. Kontakt z organami podatkowymi.
 
Szukasz księgowego z Dąbrowej Górniczej? Zadzwoń do nas.