Wypełnij formularz obok a przedstawimy Ci cennik usług księgowych w Twojej okolicy...

  1. Zakładasz działalność gospodarczą/firmę??, i zastanawiasz się ile kosztują usługi księgowe?. Wpisz ilu zatrudnisz pracowników określ ile faktur (kosztowych i przychodowych) będziesz generował - czy będziesz potrzebował kasy fiskalnej?
  2. Masz już księgową....? Ale nie jesteś z niej zadowolony??? - Wypełnij formularz - my oddzwonimy....
  3. Chcesz niezobowiązująco porozmawiać o cenach usług księgowych w Twoim mieście? – wpisz w formularzu twoje dane – a my oddzwonimy...

Pamiętaj by wpisać miasto i numer telefonu kontaktowego !!!

*Wysyłając do nas zapytanie, wyrażasz zgodę na przekazanie Twoich danych do kontaktu z naszym Konsultantem.

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

DEBET Biuro Rachunkowe
DEBET Sp. z o.o.
ul. Gliwicka 35, 
42-600 Tarnowskie Góry
Posiada długoletnią tradycję, bogate doświadczenie i duży potencjał rozwoju. Zapraszamy.
  
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij TUTAJ 
 
Prowadzenie ksiąg handlowych
Zgodnie z obowiązującą w Polsce ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, w formie ksiąg handlowych mają kapitałowe spółki prawa handlowego oraz spółki osobowe prawa handlowego. Prócz nich pełna księgowość jest właściwa dla spółek cywilnych, jawnych, partnerskich osób fizycznych i dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, o ile ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro.
 
Oferujemy usługę prowadzenia ksiąg rachunkowych, w sposób rzetelny i jasny, zgodnie z przepisami wspominanej ustawy. Sporządzamy sprawozdania finansowe, złożone z bilansu oraz rachunku zysków i strat, opracowujemy politykę rachunkowości dla firmy, zakładowe plany kont i sporządzamy bilans otwarcia. Weryfikujemy pod względem formalnym i rachunkowym dokumenty naszych klientów i przygotowujemy je do księgowania. Świadczymy usługi związane z rozliczaniem z tytułu podatku VAT oraz prowadzimy ewidencję środków trwałych na zlecenie.
 
Kadry i płace
W przedsiębiorstwach zatrudniających pracowników, konieczne staje się prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Dokumenty „kadry i płace” obejmują akta osobowe pracowników oraz listę płac. Przedsiębiorca powinien zadbać, aby kadry płace były prowadzone na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
Biuro rachunkowe może podjąć się dla Państwa takich zadań. Nasz specjalista ds. kadr i płac będzie wspomagał działalność klienta, świadcząc usługi polegające na przeprowadzaniu między innymi wszelkich formalności związanych z zatrudnianiem pracownika w przedsiębiorstwie. Będzie prowadził akta osobowe wszystkich zatrudnionych w firmie osób, przygotowywał druki A-1, jeśli zajdzie taka potrzeba, umowy cywilnoprawne i rejestrował w systemie ZUS pracowników, na potrzeby objęcia ich obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi. Program kadry i płace, na którym pracujemy, ułatwi sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej pracowników, zaświadczeń dotyczących m.in. wynagrodzenia, przygotowanie wniosków o refundację wynagrodzeń uczniów i innych dokumentów. W ramach usług kadry i płace prowadzimy aktywną współpracę z urzędami skarbowymi, z ZUS, GUS i PFRON.