Wypełnij formularz obok a przedstawimy Ci cennik usług księgowych w Twojej okolicy...

  1. Zakładasz działalność gospodarczą/firmę??, i zastanawiasz się ile kosztują usługi księgowe?. Wpisz ilu zatrudnisz pracowników określ ile faktur (kosztowych i przychodowych) będziesz generował - czy będziesz potrzebował kasy fiskalnej?
  2. Masz już księgową....? Ale nie jesteś z niej zadowolony??? - Wypełnij formularz - my oddzwonimy....
  3. Chcesz niezobowiązująco porozmawiać o cenach usług księgowych w Twoim mieście? – wpisz w formularzu twoje dane – a my oddzwonimy...

Pamiętaj by wpisać miasto i numer telefonu kontaktowego !!!

*Wysyłając do nas zapytanie, wyrażasz zgodę na przekazanie Twoich danych do kontaktu z naszym Konsultantem.

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Biuro Rachunkowe Ekspert
Biuro Rachunkowe Ekspert s.c. 
ul. Żeromskiego 46/3, 
26-110 Skarżysko-Kamienna
Oferujemy również fachowa pomoc zakładaniu i likwidacji firmy oraz pomoc przy wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania.
 
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij TUTAJ 
 
KSIĘGOWOŚĆ:
-prowadzenie pełnej księgowości (ksiąg handlowych) lub nadzór nad ich prowadzeniem u Klienta
-prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
-prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego
-prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży VAT
-prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
-prowadzenie wszelkich rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym
-prowadzenie spraw kadrowo-placowych
-wypełnianie obowiązków sprawozdawczych GUS, PFRON, Urząd Celny (jeśli takie obowiązki ciążą na zleceniodawcy)
OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA w tym opracowanie i wymiana dokumentów z ZUS
-przygotowanie umów o pracę i umów cywilno-prawnych
-prowadzenie teczek osobowych, ewidencji czasu pracy, oraz kartotek wynagrodzeń pracowników
-sporządzanie list plac
-ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – pracowników (PIT-4R)
-sporządzanie informacji rocznych o uzyskanych dochodach pracowników
-sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowań z ZUS
-sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS
WSPARCIE ZARZĄDZANIA FIRMĄ
-reprezentujemy Klienta przed urzędami i instytucjami (Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, PFRON)
-pomoc przy organizowaniu mikroprzedsiębiorstw, w tym na terenach wiejskich objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich; Działanie 3.1.2. i opracowywanie wniosków pomocowych
-sporządzanie analiz według indywidualnych zleceń
-sporządzanie biznesplanów
-opracowanie zakładowej polityki rachunkowości w tym Zakładowego Planu Kont
-sporządzanie instrukcji obiegu dokumentów
-sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego
-pomoc przy rejestracji nowej działalności
-przygotowywanie dokumentów wymaganych przez różne instytucje
OGÓLNE ZASADY WSPÓŁPRACY
Czynności Zleceniodawcy, który podpisał umowę z naszym Biurem ograniczają się tylko do:
 
-wystawienia dokumentów sprzedaży (faktury, rachunki, wydruki z kasy fiskalnej, ewidencja sprzedaży)
-przyjmowania dokumentów zakupu i oznaczanie ich datą wpływu
-dostarczania dokumentów z poprzedniego miesiąca do 10. dnia kolejnego miesiąca
-kontaktu telefonicznego, pocztą elektroniczną lub osobiście w celu uzgodnienia ewentualnych niejasności
-udzielenia wyjaśnień w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - przy przekazywaniu dokumentów, jak również na bieżąco w miarę potrzeb
Dalsze czynności wykonuje już nasze Biuro. Są to między innymi:
-sporządzanie comiesięcznych deklaracji ZUS i przesyłanie ich drogą elektroniczna do ZUS sporządzanie odpowiednich rejestrów podatkowych (księgi rachunkowe, księga przychodów i rozchodów, rejestr sprzedaży VAT, rejestr zakupów VAT, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposarzenia i inne)
-sporządzanie i dostarczanie właściwych deklaracji do urzędów skarbowych
-prowadzenie niezbędnych dokumentów pracowniczych