Wypełnij formularz obok a przedstawimy Ci cennik usług księgowych w Twojej okolicy...

  1. Zakładasz działalność gospodarczą/firmę??, i zastanawiasz się ile kosztują usługi księgowe?. Wpisz ilu zatrudnisz pracowników określ ile faktur (kosztowych i przychodowych) będziesz generował - czy będziesz potrzebował kasy fiskalnej?
  2. Masz już księgową....? Ale nie jesteś z niej zadowolony??? - Wypełnij formularz - my oddzwonimy....
  3. Chcesz niezobowiązująco porozmawiać o cenach usług księgowych w Twoim mieście? – wpisz w formularzu twoje dane – a my oddzwonimy...

Pamiętaj by wpisać miasto i numer telefonu kontaktowego !!!

*Wysyłając do nas zapytanie, wyrażasz zgodę na przekazanie Twoich danych do kontaktu z naszym Konsultantem.

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Biuro Rachunkowe
Biuro Rachunkowe "ENTER"
ul. Szczecińska 21
74-100 Gryfino
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług księgowych oraz kadrowo-płacowych. Zapraszamy do współpracy.
 
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij TUTAJ 
 
Księgi Handlowe: 
 
1) prowadzenie i przechowywanie przez Biuro ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) Podatnika w postaci księgi rachunkowej,
2) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji podatkowej,
3) sporządzanie deklaracji podatkowych,
4) sporządzenie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat. 
 
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów: 
 
1) prowadzenie i przechowywanie przez Biuro następującej dokumentacji podatkowej: podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji dla celów podatku od towarów i usług, ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia, dokonywania rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej.
2) sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT. 
 
Ryczałt Ewidencjonowany: 
 
1) prowadzenie i przechowywanie przez Biuro Rachunkowe następującej dokumentacji podatkowej: ewidencji ryczałtu, ewidencji dla celów podatku od towarów i usług, wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, dokonywania rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej.
2) sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT. 
 
Kadry i Płace 
 
1)prowadzenie ewidencji pracowników;
2)prowadzenie akt osobowych pracowników, w zakresie wynikającym z prawa pracy i przepisów szczególnych;
3)prowadzenie, dla pracowników wymienionych w punkcie 1, całości spraw wynikających ze stosunku pracy;
4)rejestrowanie pracowników w ZUS i wyrejestrowywanie;
5)rejestracja zwolnień lekarskich;
6)wprowadzanie, aktualizowanie i archiwizowanie danych kadrowych w komputerowym systemie kadry-płace;
7)sporządzanie sprawozdań Z03 oraz Z-06 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach - w części dotyczącej zatrudnienia (jeśli są wymagane);
8)dokonywanie okresowych analiz wykorzystania czasu pracy (obecności, zwolnień, godzin nadliczbowych, urlopów);
9)prowadzenie bieżącego archiwum akt osobowych pracowników ;
10)naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie obsługi płacowej pracowników na podstawie dokumentów płacowych oraz zgodnie z obowiązującym i przepisami;
11)sporządzanie list płac;
12)prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników i comiesięczna ich aktualizacja;
13)naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, kontrola prawidłowości ustalania prawa do zasiłku chorobowego oraz prowadzenie kart zasiłkowych;
14)naliczanie i sporządzanie list wypłat na podstawie rachunków do zawartych przez Podatnika umów zleceń i umów o dzieło;
15)sporządzanie miesięcznych zestawień dotyczących naliczenia wynagrodzeń oraz informacji o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz innych potrąceń
16)sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji ZUS, przekazywanie przelewów na konta ZUS oraz sporządzanie Raportów Miesięcznych dla Osoby Ubezpieczonej (RMUA) - na paskach wynagrodzeń
17)sporządzanie miesięcznej deklaracji o wysokości zaliczki na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonywanych wypłat (PIT-4 i PIT-8A);
18)sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-4R), oraz dokonywanie rocznego rozliczenia podatku (PIT-40) pracowników, którzy złożyli wymagane oświadczenie;
19)wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników;
20)wprowadzanie, aktualizowanie i archiwizowanie danych płacowych w komputerowym systemie kadry-płace.Firm.
 
Polecamy Biuro Księgowe z Gryfina - skontaktuj się z nami.