Wypełnij formularz obok a przedstawimy Ci cennik usług księgowych w Twojej okolicy...

  1. Zakładasz działalność gospodarczą/firmę??, i zastanawiasz się ile kosztują usługi księgowe?. Wpisz ilu zatrudnisz pracowników określ ile faktur (kosztowych i przychodowych) będziesz generował - czy będziesz potrzebował kasy fiskalnej?
  2. Masz już księgową....? Ale nie jesteś z niej zadowolony??? - Wypełnij formularz - my oddzwonimy....
  3. Chcesz niezobowiązująco porozmawiać o cenach usług księgowych w Twoim mieście? – wpisz w formularzu twoje dane – a my oddzwonimy...

Pamiętaj by wpisać miasto i numer telefonu kontaktowego !!!

*Wysyłając do nas zapytanie, wyrażasz zgodę na przekazanie Twoich danych do kontaktu z naszym Konsultantem.

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Biuro Rachunkowe Daniel Bakalarz
Biuro Rachunkowe Daniel Bakalarz
ul. Wł. Spasowskiego 1/22
75-451 Koszalin
Zapewniamy kompleksową obsługę doradczo-księgową dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zapraszamy do współpracy.
 
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij TUTAJ 
 
Zakres:
prowadzenie ksiąg rachunkowych, na które składają się:
dziennik,
konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
prowadzenie ewidencji:
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
wyposażenia,
prowadzenie rejestrów dla celów podatku od towarów i usług:
rejestr sprzedaży VAT,
rejestr zakupu VAT.
Zakres szczegółowy:
bieżące rejestrowanie zdarzeń gospodarczych w księdze, ewidencjach i rejestrach na podstawie przedstawionych dokumentów źródłowych,
weryfikacja dokumentów źródłowych pod kątem wymagań ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych,
rozliczanie dotacji, subwencji, refundacji, dofinansowań, funduszy UE,
ewidencja księgowa obrotu wewnątrzwspólnotowego oraz zagranicznego,
ustalenie zaliczek na podatek dochodowy oraz podatek VAT,
rozliczanie kosztów eksploatacji samochodu,
rozliczanie operacji gotówkowych i bezgotówkowych (kasa, bank),
przygotowanie rozliczeń oraz deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT,
branie udziału w postępowaniu kontrolnym, dotyczącym okresu prowadzenia ksiąg, ewidencji i rejestrów Podatnika i odnoszącym się do tych czynności.
Ponadto:
opracowanie i wdrożenie zasad rachunkowości jednostki, w tym zakładowego planu kont,
informowanie o zmianach przepisów mogących mieć znaczenie dla prowadzonej działalności gospodarczej,
kontrola rozrachunków należności i zobowiązań (monitoring płatności),
wysyłanie deklaracji do US drogą elektroniczną na podstawie upoważnienia UPL-1,
raportowanie:
stanu zobowiązań i należności,
obrotów poszczególnych kont wraz z saldami,
stanu zobowiązań publiczno-prawnych wraz z terminami zapłaty (PIT, CIT, VAT, ZUS),
przychodów, kosztów, wyników,
sporządzanie rozliczeń z ZUS właścicieli – deklaracja ZUS DRA,
sporządzanie rocznego:
zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu (straty) z działalności gospodarczej PIT i CIT,
sprawozdania finansowego: bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale.