Wypełnij formularz obok a przedstawimy Ci cennik usług księgowych w Twojej okolicy...

  1. Zakładasz działalność gospodarczą/firmę??, i zastanawiasz się ile kosztują usługi księgowe?. Wpisz ilu zatrudnisz pracowników określ ile faktur (kosztowych i przychodowych) będziesz generował - czy będziesz potrzebował kasy fiskalnej?
  2. Masz już księgową....? Ale nie jesteś z niej zadowolony??? - Wypełnij formularz - my oddzwonimy....
  3. Chcesz niezobowiązująco porozmawiać o cenach usług księgowych w Twoim mieście? – wpisz w formularzu twoje dane – a my oddzwonimy...

Pamiętaj by wpisać miasto i numer telefonu kontaktowego !!!

*Wysyłając do nas zapytanie, wyrażasz zgodę na przekazanie Twoich danych do kontaktu z naszym Konsultantem.

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Biuro Rachunkowe PERFECT
Biuro Rachunkowe PERFECT
Ul. Aleja Zdobywców Wału Pom.
78-600 Wałcz
Powierzając nam usługi księgowe minimalizujesz koszty, zmniejszasz swoje obowiązki administracyjne.
  
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij TUTAJ 
 
Biuro rachunkowe „PERFECT” świadczy dla Firm następujące usługi:
Prowadzenie ksiąg rachunkowych – pełnej księgowości
Księgowanie dokumentów (faktur sprzedażowych, zakupowych – polskich i transakcji importowych, eksportowych, wewnątrzwspólnotowych – usług, towarów,
zaliczek od odbiorców, dostawców krajowych i zagranicznych, rozliczanie delegacji służbowych, tworzenie i rozwiązywanie rezerw i ich dekretacja, polis, jak również
rozdzielników kosztów płac, transportowych, odpisów amortyzacyjnych, przyjmowanie i sprzedaż środków trwałych oraz Wartości Niematerialnych i Prawnych
Udział w audycie sprawozdań finansowych
Zamykanie miesiąca (ustalanie produkcji w toku, wyniku finansowego, sporządzanie deklaracji CIT, VAT, Intrastat, sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i
strat, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływów środków pieniężnych, sprawozdania z działalności)
Sporządzanie budżetów i wypełnianie formularzy budżetowych i kontrola ich wykonania oraz przeprowadzania analiz finansowych
Prowadzenie dokumentów kadrowych
Prowadzenie ksiąg podatkowych przychodów i rozchodów
Księgowanie dokumentów (faktur sprzedażowych i zakupowych)
Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełnej księgowości), podatkowej księgi przychodów i rozchodów, księgi ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
Rozliczanie wynagrodzeń – ZUS
Sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, PIT, VAT
Prowadzenie księgi ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
Rejestracja przedsiębiorstw
Wsparcie prawno-podatkowe przy rejestracji przedsiębiorstwa
Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
Archiwizacja dokumentów
Odbiór dokumentów od Klienta
Możliwość zarejestrowania siedziby Klienta pod naszym adresem
Outsourcing Usług Księgowych
usługi księgowe zgodnie z Ustawą o rachunkowości
deklaracje podatkowe, GUS, Intrastat, NBP
sprawozdania finansowe
raporty zarządcze
administracja finansowa
analizy finansowe
reprezentowanie Klienta przed organami podatkowym
Outsourcing Usług Księgowych
ewidencja danych kadrowych w systemach kadrowo-płacowych
sporządzanie listy płacnaliczanie wynagrodzeń
obsługa procesu zatrudnienia pracownika
zgłaszanie pracowników do ZUS
kalkulacja zobowiązań publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami
deklaracje ZUS i PFRON
wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach, zarobkach, świadectw pracy
sporządzanie PIT 11, PIT 40, PIT 4R, PIT 8AR, ZUS IWA
prowadzenie i administrowanie teczek osobowych pracowników
monitorowanie ważności badań lekarskich i szkoleń BHP
prowadzenie ewidencji urlopowej
reprezentowanie Klienta w kontrolach organów państwowych
raportowanie zgodnie z wymaganiami Klienta